Vệ tinh kép STEREO được phóng hơn 4 năm trước và mỗi vệ tinh có nhiệm vụ chụp ảnh mỗi nửa của Mặt trời rồi sau đó gửi dữ liệu về Trái đất. Các nhà khoa học cuối cùng nghiên cứu, ghép các bức ảnh chụp 2 nửa Mặt trời làm một.

Theo NASA, tàu thăm dò STEREO sẽ không để một vệt đen hoạt động không được thấy ở nửa khuất của Mặt trời nữa. Trước kia, những vùng như thế có thể bị quay về phía Trái đất khi Mặt trời "di chuyển" và làm bắn lửa cùng những đám mây plasma về phía hành tinh của chúng ta khá bất ngờ.

Hoàng Linh (TH)