Ông nghỉ hưu việc xã lại được chi bộ thôn Bắc bầu vào chi uỷ, rồi các cụ, các mẹ bầu ông làm chi hội trưởng người cao tuổi, ông xây dựng quỹ chi hội được hơn 20 triệu đồng để hội viên vay phát triển kinh tế.
Đó là công lao đóng góp của CCB Hồ Hữu Khang, 69 tuổi đời, 43 năm tuổi Đảng. Có thể nói thôn Bốn được nhận bằng Làng văn hóa đầu tiên của xã do tỉnh Nghệ An tặng thưởng, có sự đóng góp không nhỏ của ông.
TÚ AN