Bộ LĐTBXH và Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn cụ thể việc tổng rà soát. Theo đó, 6 đoàn thể chính trị-xã hội được huy động tham gia cuộc tổng rà soát, mỗi đoàn thể được giao rà soát một số đối tượng cụ thể.
Đối với Hội CCB Việt Nam, cụ thể có nhiệm vụ rà soát :
1- Đối tượng là thương binh, theo phiếu mẫu 03a, rà soát thương binh đang hưởng chế độ ưu đãi
2- Bệnh binh, theo phiếu mẫu 04a, rà soát bệnh binh đang hưởng chế độ ưu đãi
3- Đối tượng là thân nhân của thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, theo phiếu mẫu 8a rà soát thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng
4- Rà soát đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, theo phiếu 05a rà soát người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ ưu đãi (đối tượng 3 và 4 cùng phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin)
Ngoài ra, Hội CCB Việt Nam còn được giao nhiệm vụ rà soát thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh, là lồng ghép từ chương trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp, theo quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo phiếu mẫu 09a. Các bước tiến hành cụ thể như sau:
Hội CCB cấp xã chuyển phiếu cho Chi hội CCB (thôn, ấp, tổ dân phố) để phát phiếu đến người biết thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh nhưng chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ điền các thông tin vào phiếu.
Hội CCB cấp xã tiếp nhận phiếu từ các Chi hội CCB, tổng hợp số lượng, đóng gói, niêm phong phiếu gửi về Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (trước tháng 7-2014).
Sau khi rà soát, Hội CCB tổng hợp phiếu rà soát đối tương thương binh (mẫu 03b), bệnh binh (mẫu 04b), đối tượng là thân nhân của thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu 08b); tổng hợp phiếu rà soát đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (mẫu 05b), đối tượng là thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu 08b).
Tiến độ thực hiện đối với tổ rà soát:

  • Tháng 4, 5-2014: Mỗi quận, huyện, TP thuộc tỉnh chọn một xã, phường, thị trấn để thực hiện rà soát thí điểm, rút kinh nghiệm để tổ chức tổng rà roát trên toàn tỉnh, TP.
  • Tháng 5 đến 7-2014: Tổng rà soát các xã, phường, thị trấn còn lại trong tỉnh, TP.
    Danh sách tổng hợp được tổ rà soát thống nhất với Ban rà soát cấp xã, tiến hanh niêm yết danh sách công khai về tình hình thực hiện chế độ ưu đãi của 7 đối tượng tại nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư hoặc địa điểm thuận lợi để nhân dân theo dõi góp ý. Sau 10 ngày niêm yết công khai, tiến hành họp, lập biên bản theo mẫu 17, bàn giao toàn bộ phiếu rà soát, danh sách tổng hợp, biên bản họp đến UBND cấp xã.
    Trong khi tiến hành rà soát tại khu dân cư, nếu có ý kiến đề nghị hoặc phát hiện đối tượng nào đã tham gia kháng chiến nhưng chưa được xem xét xác nhận người có công thì ghi đầy đủ thông tin theo mẫu 13 để cấp trên kịp thời xem xét giải quyết.
    Mai Anh