Thời gian từ ngày 29/5/2013 đến 28/7/2013. Kính mời đồng bào và chiến sĩ cả nước hưởng ứng nhắn tin tri ân liệt sĩ. Soạn TALS gửi 1405. Mỗi tin nhắn 10.000đ là nghĩa cử “đền ơn đáp nghĩa”. Hoàng Linh(TH)