Năm 2014, Trung tâm đã triển khai 22 hợp đồng rà phá bom mìn; trong đó có cả các hợp đồng chuyển tiếp với diện tích 861ha, tỷ lệ sản lượng đạt 95% kế hoạch. Trong quá trình thi công làm nhiệm vụ, các đơn vị chấp hành đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Những dự án khó như khu vực thi công là bãi mìn, địa hình phức tạp, cán bộ chiến sĩ đều được huấn luyện bổ sung, trao đổi kinh nghiệm hoặc phối hợp với đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để dò tìm, không để sót bom mìn, vật nổ. Công tác xử lý bom đạn cấp 5, mặc dù phải tiếp nhận ở nhiều vị trí khác nhau, rải rác, vận chuyển xa, thời tiết khắc nghiệp như các Trạm xử lý Thanh Hóa, Quảng Trị, Lạng Sơn... Trung tâm hiệp đồng thống nhất, tổ chức vận chuyển và xử lý 835,07 tấn bom đạn cấp 5 các loại đúng quy trình, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra Trung tâm đang tập trung xử lý 707,023 tấn bom đạn cấp 5 tại Trạm xử lý Thanh Hóa, phối hợp khảo sát đạn tên lửa cấp 5... và xử lý khối lượng bom đạn thu hồi từ các dự án rà phá bom mìn trên các công trường cả nước.
Có được những kết quả quan trọng như vậy là do Trung tâm thường xuyên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng nhiều đề tài khoa học công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ. Đó là 2 đề tài cấp Binh chủng có tính cấp thiết và thực tiễn cao: "Nghiên cứu thiết kế thùng xe đặt trên xe tải chở đồng bộ thiết bị dò tìm xử lý bom mìn phục vụ các tình huống khẩn cấp" và "Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, thiết kế, chế thử và đồng bộ bộ dụng cụ cầm tay phục vụ nhiệm vụ rà phá bom mìn". Nghiệm thu cấp cơ sở 1 đề tài "Nghiên cứu giải pháp hạn chế sóng xung kích và mảnh văng phục vụ việc vô hiệu hóa bom khủng bố". Đồng thời, Trung tâm hoàn thành và nghiệm thu tài liệu "Tính toán các thông số khoan nổ trong đường hầm". Tham gia tư vấn kỹ thuật phóng giả chuỗi nổ MV8 phục vụ Hội nghị tập huấn toàn quân 2014 tại Quân khu 5. Trung tâm cũng hoàn thiện 4 tiêu chuẩn quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh; triển khai tại thực địa 2.424 xã và nhập dữ liệu kết quả 9.977 xã dự án Điều tra lập bản đồ về bom mìn trên phạm vi toàn quốc.
Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được Trung tâm coi trọng hàng đầu, đã xây dựng và thực hiện các kế hoạch bảo vệ các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước như: Kế hoạch bảo vệ giải bắn súng quân dụng, Hội nghị Tư lệnh Lục quân và Hội nghị Hạ sĩ quan các nước ASEAN năm 2014, Kế hoạc bảo vệ Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội, Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, xử lý an toàn bưu kiện nghi bom mìn tại nhà số 26 Nguyễn Công Hoan (Hà Nội)... đều được cấp trên đánh giá cao và khen thưởng. Trung tâm thường xuyên điều chỉnh, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ nơi đóng quân, phòng chống cháy nổ và phòng chống bom mìn khủng bố. Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm thường xuyên quan tâm tới các chế độ, chính sách đặc thù quân sự, bệnh nghề nghiệp, chi trả bồi dưỡng đầy đủ bằng hiện vật cho cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc, xử lý đạn cấp 5, rà phá bom mìn đúng đối tượng, tiêu chuẩn quy định.
Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Trung tâm tích cực làm công tác dân vận, tuyên truyền trong các trường học, thôn bản về tác hại, nguy hiểm của bom mìn vật nổ, cách nhận biết và trình báo cho chính quyền; tặng máy thu hình, cách vở, đồ dùng học tập cho học sinh các trường vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Năm 2014, Trung tâm hỗ trợ ấp 3, xã Đồng Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 25 triệu đồng và 20 công xây dựng nhà văn hóa; ủng hộ 20 triệu đồng sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách của TP Hà Nội; thăm tặng quà 50 gia đình chính sách với số tiền 20 triệu đồng; ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", các đơn vị quyên góp được 16,3 triệu đồng. Trung tâm cũng danh trên 400 triệu đồng từ quỹ của đơn vị làm công tác chính sách cho các đối tượng ở nhiều địa phương khác
Một đơn vị không lớn, quân số không đông, địa bàn hoạt động rộng khắp cả nước, đã lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng danh Anh hùng. Trung tâm tiếp tục nuôi dưỡng, phát huy truyền thống quý báu đó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tô Kiều Thẩm