Trở lại quê hương, anh tham gia các chức danh thư ký đội sản xuất, công an viên, chi ủy viên và việc nào cũng hoàn thành tốt. Từ năm 2006 đến nay, anh là bí thư chi bộ thôn Chùa Dưới, cùng đội ngũ đảng viên lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự thu nhiều kết quả. Chi bộ 7 năm đạt trong sạch vững mạnh. Thôn Chùa Dưới 12 năm được công nhận “Làng văn hóa” cấp huyện, 6 năm là “Làng văn hóa” cấp tỉnh. Trong gia đình, anh duy trì sản xuất 6 sào ruộng, 4 sào bãi kết hợp chăn nuôi, ổn định kinh tế; nuôi ba con trưởng thành, có hai con tốt nghiệp đại học và là đảng viên. Với 60 tuổi đời, 39 năm tuổi Đảng, người thuyền trưởng năm xưa vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cơ sở đưa nhân dân tới cuộc sống ấm no.
Bài và ảnh:
Thân Văn Phương