*Tòa soạn Báo CCB Việt Nam vừa nhận được “Đơn kiến nghị khẩn cấp, kính gửi ông Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Quốc Vượng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” của ông Trần Việt Hùng, thương binh nặng 1/4, Phó chủ nhiệm HTX Dân Chủ, về việc: Cơ quan cảnh sát điều tra C15 - Bộ Công an, khởi tố và bắt giam ông Phạm Huy Thưởng, nguyên Chủ nhiệm HTX Dân Chủ, với tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo ông Trần Việt Hùng trong đơn kiến nghị, việc làm trên của cơ quan cảnh sát điều tra là vi phạm Điều 36 - Luật HTX. Trước đó, Tòa soạn được biết, ông Hùng đã gửi đơn kiến nghị tới Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Chính phủ. Hai cơ quan trên đều có công văn gửi Bộ Công an xem xét, giải quyết. *

Báo CCB Việt Nam xin đăng nội dung đơn kiến nghị này*. *** Kính gửi: Ông Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Trần Quốc Vượng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Thưa các ông lãnh đạo, theo Luật HTX số 18/2003/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26-11-2003:

1/ Điều 1: Chính sách của Nhà nước đối với HTX: 

Khoản Đ - Tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của HTX trong sản xuất, kinh doanh;

Khoản E - Không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ và hoạt động hợp pháp của HTX.

Toàn bộ xã viên cũ và xã viên mới của HTX Dân Chủ không ai có khiếu kiện gì với ông Phạm Huy Thưởng; việc chuyển đổi HTX hoàn toàn đúng theo Luật HTX, vì lý do gì mà cơ quan cảnh sát điều tra C15 - Bộ Công an vào HTX Dân Chủ để điều tra (việc điều tra như vậy vi phạm khoản Đ và E - Điều 3 - Luật HTX).

2/ Điều 36 - Luật HTX: Đối với vốn và tài sản chung của HTX được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì do Đại hội xã viên quyết định.

Đại hội xã viên HTX Dân Chủ ngày 28-5-2006 đồng ý chi trả cho ông Phạm Huy Thưởng số tiền 1.440.979.852 đồng, là số tiền mà ông Phạm Huy Thưởng đã ứng (1.540.426.128 đồng) cho HTX Dân Chủ vay từ năm 2001-2006 là đúng theo luật HTX. Cơ quan cảnh sát điều tra C15 - Bộ Công an bắt ông Phạm Huy Thưởng, nguyên Chủ nhiệm HTX Dân Chủ với tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (điều 281 BLHS), căn cứ hành vi tự định giá tài sản cố định của HTX Dân Chủ rồi bán thu 1.440.979.852 đồng chiếm hưởng lợi, việc khởi tố và bắt giam ông Phạm Huy Thưởng của cơ quan cảnh sát điều tra là vi phạm điều 36 - Luật HTX ngày 26-11-2003.

Luật HTX ngày 26-11-2003 có hiệu lực đối với cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hay không?

3/ Việc cơ quan cảnh sát điều tra C15 - Bộ Công an có lệnh khởi tố và ra lệnh bắt giam và Vũ Thị Tuyết Nhung, chủ nhiệm HTX Dân Chủ là có hay không?

HTX Dân Chủ đề nghị Bộ Công an trả lời các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn.

TM HTX Dân chủ Phó chủ nhiệmTrần Việt Hùng