Vậy mà người dân Nghĩa Lộ vẫn phải “lên bờ xuống ruộng” về thủ tục hồ sơ! Thay vì bố trí người viết giúp (như các nơi vẫn làm) hoặc trực tiếp hướng dẫn tập trung (như kiểu tập huấn) trước một bước, thì Ban quản trị HTX nông nghiệp Nghĩa Lộ lại “phóng” hồ sơ cho các hộ với một bản hướng dẫn rất chung chung. Cách làm giấy tờ này, đến cán bộ còn lúng túng, hiểu sai, nói gì đếân người nông dân trình độ còn hạn chế. Bởi thế đã dẫn đến hậu quả là có quá nhiều hộ phải làm đi, làm lại, “bút sa là chết”.... tiền! Hỏng bộ nào phải lập tức mua ngay bộ ấy!Theo quy định của quận Hà Đông: Đất dịch vụ được chia ra từng lô. Cứ 50m2 phải mua một bộ hồ sơ. Dưới 50m2 thì tự tìm mà ghép cho đủ. Phần ai, hồ sơ người ấy. Giá một bộ hồ sơ là 10.000đ, một mức giá cắt cổ, bởi: một phong bì với 4 tờ giấy phô-tô mẫu (không kể bản hướng dẫn), tính hết giá cũng chưa đến 3.000 đồng. Người dân thắc mắc thì cán bộ nói đổng: “Ai uống nước lã•ngồi làm cho các người!” Việc làm này đã•gây bức xúc cho cán bộ và nhân dân cả cụm dân cư Nghĩa Lộ (4 tổ dân phố 5, 6, 7, 8 ) Được biết, tiền bồi thường thu hồi đất cho số diện tích dôi dư ở Nghĩa Lộ lên tới nhiều tỷ đồng. Thế mà lại đi “bổ bán” cho người dân phải nuôi bộ máy hành chính qua con đường mua bán hồ sơ! NGUYỄN VĂN CƯ