Cảm nhận nét đẹp ấy, đồng chí Chủ tịch Hội CCB một trường nghề mỏ đã chia sẻ trong hội nghị cán bộ làm công tác CCB ở thành phố tôi: “Ở trường chúng tôi, khi nói chuyện truyền thống, diễn giả là CCB mà mặc quân phục lên truyền đạt thì sinh viên quây quần lắng nghe, ngược lại một diễn giả khác cũng là CCB nhưng chỉ mặc thường phục lên nói chuyện thì các em không mặn mà, hào hứng và lảng dần!” Như vậy rõ ràng khi làm công tác Hội, cán bộ CCB cần thiết mặc quân phục và khi tham gia hội hè, họp hành, giao lưu CCB nói chung cần mặc quân phục, mang Huy hiệu CCB chỉnh tề. Liên hệ ở địa phương tôi không phải không có những cán bộ CCB chỉ mặc thường phục khi hoạt động công tác Hội. Ở một hội nghị CCB khu phố ngày 3-11-2017, thì cả đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB thành phố và đồng chí Chủ tich Hội CCB phường đến dự đều chỉ mặc thường phục lên đăng đàn hội nghị. Trên trang nhất báo Quảng Ninh cuối tuần phát hành chủ nhật ngày 24-12-2017 đăng bức ảnh với chú thích “Các CCB tham gia khánh thành cầu dân sinh bản Cấu Phùng, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà” lại không một CCB nào mặc quân phục cả?
Trở lại quan điểm riêng, tôi thấy không riêng cán bộ Hội mà tất cả hội viên CCB chúng ta lúc cần nên thống nhất mặc quân phục vừa đẹp vừa tăng thêm niềm tự hào đặc biệt bởi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Hội ta nên quy định khi nào thì mặc quân phục đối với CCB. Tuy nhiên, Hội không cấp phát quân phục nên quy định việc mặc quân phục là việc rất khó, cần có giải pháp phù hợp.
Đinh Quang Huy