Cán bộ cơ sở Hội và Chi hội CCB hiện nay tình trạng phổ biến là đã ở tuổi 50 trở lên, phần lớn đã trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gian khổ và ác liệt, nay cao tuổi, sức khoẻ và trí tuệ có phần nào hạn chế, dẫn tới nhớ nhớ, quên quên; cá biệt có cán bộ, hội viên mắt, tai đều kém, nên ngại đọc báo, nghe đài, xem ti vi, khi đi họp ngại mang theo sổ ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ, nên lúc về triển khai với chi hội không đầy đủ, có phần lúng túng, hiệu quả không cao, thậm chí có đồng chí do không nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội, nên ý kiến phát biểu lại không đúng, không trúng với chức năng nhiệm vụ của Hội.

Sở dĩ còn những tồn tại trên, có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo tôi nghĩ, tập trung vào mấy điểm chính: Chi hội trưởng không được bồi dưỡng về vai trò, chức năng nhiệm vụ; hằng năm có mở lớp tập huấn, thì nặng về bàn bạc công tác. Ngoài nguyên nhân trên, tôi thấy còn do cán bộ cơ sở thiếu Báo CCB Việt Nam, cá biệt có cán bộ ít chịu đọc, chịu học, chịu rút kinh nghiệm trong công tác, nên trình độ hạn chế. Tôi đã chứng kiến ở một chi hội, khi họ đưa ra xét duyệt kết nạp hội viên mới, do không nắm vững Điều lệ Hội về đối tượng, tiêu chuẩn để trở thành hội viên ra sao, nên bàn bạc “ông chẳng, bà chuộc” mất rất nhiều thời gian, mặc dù ở Điều lệ Hội đã quy định rất rõ ràng…

Để nâng cao chất lượng cán bộ Hội, chi hội, nên chăng Hội CCB Việt Nam xuất bản cuốn “Cẩm nang cán bộ Hội” để khắc phục tình trạng khiếm khuyết trên.

NGUYỄN CÔNG CƯƠNG