Để có vốn ban đầu, chi hội đã đề nghị Ban quản lý HTX cho chi hội mượn 3.000m2 đất trong 4 năm trồng lúa, mỗi năm thu hoạch 2 vụ được 800kg. Từ năm 2005 đến 2008, chi hội thu nhập từ lúa được 12 triệu đồng, lại phát động mỗi hội viên góp vốn tháng 50.000 đồng - 100.000 đồng, thế là số tiền tổng vốn tới 30 triệu đồng. Chi hội cho hội viên Vi Văn Khuyên vay 10 triệu mua 4 con dê, trồng 2 ha keo; hội viên Vi Văn Phi vay 10 triệu đồng mua 2 bò giống; hội viên Vi Văn Quang, Vi Văn Hóa mỗi người vay 5 triệu đồng, trồng mỗi người trồng 4 ha keo. Qua 4 năm có kết quả: Vi Văn Khuyên có tổng đàn dê: 30 con, đồi keo tới 10 ha; Vi Văn Quang có đàn bò 20 con, 4 ha mét; Vi Văn Hóa trồng 1 ha chuối, 3 ha mét. Loại cây keo, mét, nứa bán làm nguyên liệu giấy cho thu nhập khá. Trừ chi phí giống vốn, mỗi hội viên thu nhập 25-30 triệu đồng/năm. Đến cuối năm 2008, đã có 9 hội viên CCB là Khuyên, Như, Phi, Long, Nhất, Hoa, Hoan, Tính, Cường đã có thu nhập vươn lên thành hộ CCB khá.

Bằng ý chí nghị lực, chung lòng chung sức khắc phục khó khăn, có sự hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và tinh thần giúp nhau vươn lên thoát nghèo, Chi hội CCB bản Đản đã nâng cao được đời sống cho hội viên, hiện là nòng cốt, là tấm gương cho nhiều người dân trong bản noi theo.

Bài và ảnh: Hoàng Kim Thất