Người tai dài: Những người tai dài thường cũng có tuổi thọ cao hơn và cơ quan nội tạng cũng thường tốt hơn những người tai ngắn
Người eo nhỏ: Những người eo nhỏ sống trên 70 tuổi chiếm tới 95%, họ thường ít khi mắc bệnh về tim mạch
Người đẻ ít: Những người đẻ một, hai con thì tuổi thọ giữ được cao nhất; theo thống kê là 60,6% độ tuổi 90 và 77,3% độ tuổi 100
Những người sống với màu xanh: Điều kiện vật chất như nhau, nhưng những người làm vườn (trồng cây và hoa) thì sống lâu hơn những người ít có vườn tược đến 7 năm do họ được hưởng môi trường ít ô nhiễm bẩn và ít ồn ào hơn.
Những người thường mơ ước: Nhiều mơ ước hóa ra lại sống thọ hơn
Những người có huyết áp tương đối cao: Một bác sĩ Phần Lan phát hiện: Nếu huyết áp duy trì 160/90 thì tỷ lệ thọ cao hơn những người cùng hoàn cảnh mà huyết áp 120/70.
Những người có nhóm máu B: Những người này thường ôn hòa, bình tĩnh, thoải mái, ít cạnh tranh hiếu thắng. Theo thống kê, họ sống dai hơn.
Nguyễn Yên