Tiếp đến cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng, nhân dân ta tiếp tục đánh thắng đội quân xâm lược của hai cường quốc lớn nhất thế giới.

Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ, xuất hiện nhiều nhà lãnh đạo xuất sắc như các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Mùa thu năm nay Đại tướng ở tuổi 100 (tuổi xưa nay hiếm). Đại tướng là một trong những học trò xuất sắc, gần gũi Bác Hồ; là nhà quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa, giỏi võ, giỏi văn, cả võ và văn, hai lĩnh vực ấy quyện vào nhau xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo chiến lược giữ nước và dựng nước. Đồng chí còn là nhà tư tưởng, nhà khoa học, luôn luôn đi sát thực tiễn, gắn lý luận và thực tiễn cuộc sống; đặc biệt ở đồng chí là người học trò giỏi của Bác Hồ, không những chỉ ở nắm bắt sâu sắc ý tưởng chỉ đạo chiến lược của T. Ư, của Hồ Chủ tịch, mà còn rất sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là lĩnh vực quận sự, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, như đúc kết truyền thống giữ nước của dân tộc và tư tưởng mới của Đảng, của Bác Hồ, hình thành một học thuyết quân sự rất độc đáo của Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Cả cuộc đời mình, Đại tướng tận tụy, trung thành, hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Mừng thọ Đại tướng, Đại tướng nhân dân (già trẻ người Việt Nam đều tặng Đại tướng như vậy). Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguồn sáng mãi mãi không mờ trong lòng nhân dân, quân đội và những người cộng sản Việt Nam.

Lê Khả Phiêu - Nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng