Ông tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Từ sự gương mẫu, tác phong miệng nói, tay làm ông được hội viên tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội CCB xã Phước Thạnh. Trên cương vị mới, ông nêu cao trách nhiệm, thường xuyên cùng các chi hội, vận động hội viên và nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ngoài nguồn vay vốn từ Ngân hàng CSXH, ông cùng Ban chấp hành xây dựng quỹ nội bộ, cho hội viên nghèo vay không lấy lãi. Với mô hình “5+1” (5 gia đình khá giúp đỡ 1 gia đình nghèo) với các hình thức giúp đỡ về tiền mặt, cây, con giống, kinh nghiệm, đổi công giúp cho nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, ông Huỳnh Hữu Nghĩa còn vận động các nhà tài trợ trong và ngoài xã ủng hộ kinh phí xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tặng xe lăn cho các đối tượng chính sách, người tàn tật trị giá trên 600 triệu đồng. Ông còn cùng hội viên trong xã quyên góp được trên 200 triệu đồng xây dựng đường giao thông liên tổ 8 và 9 được nhân dân hoan nghênh. Ông Huỳnh Hữu Nghĩa tâm sự: Tâm huyết của tôi là xây dựng Hội ngày càng TSVM. Thu hút nhiều hội viên vào Hội. Nhất là giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn có điều kiện thoát nghèo, để đến năm 2018, xã không còn hội viên CCB nghèo.

Với kết quả công tác và là tấm gương đảng viên, CCB gương mẫu, đi đầu trong công tác an sinh xã hội, ông Huỳnh Hữu Nghĩa được chính quyền và nhân dân ghi nhận. Ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen với thành tích là người có công tiêu biểu, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp các phong trào tại địa phương.

Minh Dũng