Thôn Bùi Trám có 141 hộ với số nhân khẩu là 699 người, có 2 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Nhân dân sống đoàn kết gắn bó từ lâu đời, cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo anh ninh trật tự, coi trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay, trong thôn không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tăng hộ khá, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm. Trong thôn có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng. Nhiều hộ gia đình tình nguyện hiến đất làm đường, xây dựng đường giao thông. Nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trong thôn có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường..
Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hy vọng những năm tiếp theo, bà con nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực tăng gia sản xuất, ngày càng có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn bà con giữ mãi truyền thống đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, truyền lại tinh thần đoàn kết tới các thế hệ con em, tiếp tục giữ gìn và xây dựng nếp sống nông thôn mới.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để nhân dân thôn Bùi Trám có điều kiện thực hiện và đạt kết quả tốt nhất những tiêu chí thi đua đã đề ra.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới tặng quà cho nhân dân khu dân cư; tặng quà cho hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, hộ gia đình nghèo và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà văn hóa thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Quang Minh