Trong 37 bệnh nhân đang điều trị, nhóm liên quan đến Anh đông nhất; kế đến nhóm "bệnh nhân 34", lây từ một sang 10 người.