Ra đời trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế cực kỳ phức tạp, biến động mau lẹ khó lường, Hội CCB Việt Nam ngay từ đầu đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN. Thực tiễn đã chứng tỏ, Hội CCB Việt Nam là đoàn thể chính trị-xã hội có chất lưọng cao được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, rất mực yêu mến. Mang trong mình bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về đời thường, là một công dân ưu tú, CCB đã thể hiện trong hành động, lời nói và việc làm như lời dạy của Bác Hồ kính yêu là làm việc gì cũng phải gương mẫu. CCB cũng thể hiện rõ nét tinh thần “cựu mà không cũ” như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Anh Cả lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch danh dự Hội CCB Việt Nam. Đảng đã tặng Hội CCB bức trướng thêu 8 chữ vàng: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ V tiếp nối truyền thống và kết quả tốt đẹp của các Đại hội I, II, III và IV Hội CCB Việt Nam là tập trung năng lực, trí tuệ, sáng tạo của gần 3 triệu hội viên, thảo luận và nhất trí về Báo cáo chính trị của đại hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, sửa Đổi điều lệ Hội, ra Nghị quyết cho nhiệm kỳ công tác 2012-2017 và bầu BCH T.Ư Hội, Ban Thường vụ, Thường trực và lãnh đạo Hội. 500 đại biểu dự đại hội là tiêu biểu cho khối đại đoàn kết, tính đồng chí, đồng đội của hàng triệu CCB cả nước.

Mọi công việc của đại hội đã hoàn tất ở mức tốt nhất, Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng đã quan tâm chăm lo chu đáo cho đại hội. CCB và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi và tin tưởng Đại hội lần thứ V sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển quan trọng của Hội CCB Việt Nam.

CCB Việt Nam