Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các lão thành cách mạng, Bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tại Hà Nội đã tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu nêu rõ: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam đánh dấu sự trưởng thành, phát triển lớn mạnh của một quân đội cách mạng, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hiện nay nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thử thách, quân đội cần làm tốt 4 nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng chắc chắn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam mãi mãi giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn và khẳng định: QĐND Việt Nam nguyện không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều chiến công, thành tích mới; mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  • Ngày 20-11-2009, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 20 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12).

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói lên ý nghĩa lịch sử sự ra đời của QĐND Việt Nam, đồng thời nói lên vai trò, nhiệm vụ của LLVT TP HCM trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: "Cùng với sự lớn mạnh của QĐND Việt Nam, LLVT TP HCM đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM giao phó. LLVT thành phố tiếp tục đẩy mạnh rèn luyện, xây dựng LLVT theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt phải luôn phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong từng cán bộ, chiến sĩ để gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng thời phải không ngừng nâng cao trình độ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, làm nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh...".

  • Cũng trong ngày 20-12, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố có cuộc gặp mặt các tướng lĩnh QĐND Việt Nam đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và đến thăm, chúc mừng Bộ tư lệnh Quân khu 7 (ảnh).

    Tin và ảnh: PV - VŨ XIÊM