Song vũ khí ngày ấy thiếu thốn và thô sơ lắm, cả quân dân ở thủ đô chỉ có một khẩu ba-dô-ka và 5 viên đạn. Chuyện kể lại: Đồng chí Vương Thừa Vũ – lúc đó là Tư lệnh trưởng Mặt trận Hà Nội, phải cân nhắc mãi mới tìm được đơn vị để trao khẩu súng này. Đó là đơn vị ở trận địa Ô Cầu Dền. Ông đã xuống tận nơi, giao tận tay khẩu súng cho chỉ huy trường ở đây và dặn: “Cả mặt trận chỉ có một khẩu này, mất nó là anh mất đầu !”.

Không phụ lòng tin của cấp trên, các chiến sĩ quyết tử Ô Cầu Dền đã đánh giỏi và đánh thắng: Chỉ với 3 viên đạn, khẩu ba-dô-ka này đã tiêu diệt 2 xe tăng địch…

THUÝ HÒA