Bốn năm thực hiện cuộc vận động, bằng nhiều hình thức giáo dục, tuyên truyền đó thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao, tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện trên tất cả các mặt. Lề lối, tác phong làm việc được chấn chỉnh và duy trì nghiêm túc; kỷ luật được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rừ rệt. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả và xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, trọng tâm là nội dung "làm theo"; đã tiết kiệm chi tiêu ngân sách trên 342 triệu đồng và 46.800 lít xăng, dầu (tỷ lệ tiết kiệm 12%).

Nhiều cơ quan, đơn vị hàng năm đã tiết kiệm kinh phí mua sắm phương tiện, trang bị; tự đầu tư, sửa chữa, củng cố nơi ăn, ở, làm việc, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sỹ. Đặc biệt, trong 4 năm, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham ô, tham nhũng, lãng phí; 100% chi, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; 158 tập thể và 858 cá nhân đã được các cấp khen thưởng.

Đảng ủy quân sự đã khen thưởng 15 tập thể, 24 cá nhân và đề nghị Đảng ủy Quân khu 2, Tỉnh ủy Yên Bái khen thưởng cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Lục Yên