Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh tội ác của chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xa-ri, đã gây đau thương mất mát cho nhân dân Cam-pu-chia và nhân dân Việt Nam vùng biên giới Tây Nam. Để giành độc lập tự do cho nước bạn, bộ đội và các chuyên gia tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng quân dân Cam-pu-chia chiến đấu đánh đuổi kẻ thù, tái thiết xây dựng đất nước. Chiến thắng ngày 7-1-1979 là thắng lợi chung của hai dân tộc, mở sang trang sử mới trong quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia.
Trong tình hình mới, LLVT Quân khu 7 tiếp tục phát huy quan điểm tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời, tiếp tục giáo dục tinh thần quốc tế trong sáng “Giúp bạn là tự giúp mình”, tăng cường đoàn kết giữa LLVT quân khu với chính quyền, quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, góp phần giữ vững ổn định biên giới, hòa bình, hữu nghị để xây dựng và phát triển đất nước.
Đồng chí Vũ Mão, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia cho biết: Thời gian tới, hội sẽ tiến hành nhiều chương trình hoạt động thắt chặt hơn tình hữu nghị, thủy chung giữa hai nước, trong đó chú trọng đối ngại nhân dân. Hội sẽ phối hợp tốt với chính quyền nước bạn chăm lo cho đồng bào các vùng biên giới còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chăm lo tốt hơn nữa những lưu học sinh Cam-pu-chia đang theo học tại Việt Nam.
Tin, ảnh: Khoa Tuyết