Các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình hoạt động như: "Dân vận khéo”, "Làm kinh tế giỏi”, "Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”, "Xây dựng Hội TSVM”, "Xây dựng hội viên CCB gương mẫu”, "Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN”... hoạt động hiệu quả, được các cấp ủy, chính quyền biểu dương khen thưởng và đánh giá cao. Đặc biệt là mô hình “Làm kinh tế giỏi”, Hội xây dựng được 72 doanh nghiệp, 25 HTX, 125 tổ hợp tác, 131 trang trại và 1.190 gia trại, góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho trên 8.000 lao động là con, em CCB; phối hợp xóa được 589 nhà tạm với tổng trị giá trên 17 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 15,6%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên 44%. Toàn tỉnh có hàng trăm mô hình CCB sản xuất kinh doanh giỏi cấp T.Ư, tỉnh và hàng nghìn mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện. Mô hình “Dân vận khéo”, các cấp Hội tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú cho trên 2,5 vạn lượt học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên.
5 năm qua, các cấp Hội kết nạp trên 4.800 hội viên mới, đạt tỷ lệ thu hút hội viên trên 95%. Hội xây dựng được 115 tập thể, 235 cá nhân điển hình tiên tiến. Đánh giá chất lượng hằng năm, Hội có trên 98% cơ sở đạt TSVM, 96% hội viên gương mẫu và 95% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa. Với những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ, Hội CCB tỉnh được Thủ tướng Chính phủ và T.Ư Hội tặng Bằng khen và Cờ thi đua; 54 cá nhân và 58 tập thể được UBND và Tỉnh hội tặng Bằng khen.
Xương Giang