** PV: Hiện nay ở tỉnh Thái Nguyên nhiều CCB đang bức xúc về về việc giải quyết hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học không công bằng, theo ông vấn đề bức xúc nhất hiện nay là gì?

**Hiện nay ở tỉnh Thái Nguyên nhiều CCB đang bức xúc về về việc giải quyết hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học không công bằng, theo ông vấn đề bức xúc nhất hiện nay là gì? ** Đồng chí Tạ Chu: Vấn đề bức xúc hiện nay là "những người đáng được hưởng thì không được hưởng, những người không đáng được hưởng thì lại được hưởng”, bởi ở chỗ người không đáng được hưởng họ chạy mua hồ sơ, giấy tờ. Thứ hai là những người cùng đơn vị, cùng chiến đấu ở chiến trường như nhau nhưng người được, người không; có trường hợp người sức khỏe tốt hơn thì lại được, người sức khỏe yếu thì không được”. Thế thì chính sách này đưa ra thế nào cho hợp lý và thể hiện được chân lýù! Theo tôi, những người nào mà đã bị uống nước ở dòng suối, hít thở luồng không khí mà nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) thì những người đó đều bị nhiễm, nhưng nó xuất hiện bệnh tật vào thời điểm nào, mức độ đến đâu thì còn do sức đề kháng của từng người. Có người xuất hiện ngay khi rời chiến trường, có người xuất hiện mãi ở lúc tuổi "xế chiều", có người bản thân không xuất hiện nhưng xuất hiện ở đời con, đời cháu… thì những người này đều phải được hưởng chứ! Nếu như Nhà nước có khoản trợ cấp thì nên xét cho những người bị nhiễm trong diện được hưởng, có thể cho hưởng một lần hoặc hàng năm trợ cấp một lần để khi bị bệnh lúc đó có tiền để chữa trị.

Vấn đề bức xúc hiện nay là "những người đáng được hưởng thì không được hưởng, những người không đáng được hưởng thì lại được hưởng”, bởi ở chỗ người không đáng được hưởng họ chạy mua hồ sơ, giấy tờ. Thứ hai là những người cùng đơn vị, cùng chiến đấu ở chiến trường như nhau nhưng người được, người không; có trường hợp người sức khỏe tốt hơn thì lại được, người sức khỏe yếu thì không được”. Thế thì chính sách này đưa ra thế nào cho hợp lý và thể hiện được chân lýù! Theo tôi, những người nào mà đã bị uống nước ở dòng suối, hít thở luồng không khí mà nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) thì những người đó đều bị nhiễm, nhưng nó xuất hiện bệnh tật vào thời điểm nào, mức độ đến đâu thì còn do sức đề kháng của từng người. Có người xuất hiện ngay khi rời chiến trường, có người xuất hiện mãi ở lúc tuổi "xế chiều", có người bản thân không xuất hiện nhưng xuất hiện ở đời con, đời cháu… thì những người này đều phải được hưởng chứ! Nếu như Nhà nước có khoản trợ cấp thì nên xét cho những người bị nhiễm trong diện được hưởng, có thể cho hưởng một lần hoặc hàng năm trợ cấp một lần để khi bị bệnh lúc đó có tiền để chữa trị. PV: Theo ông nói thì vấn đề người đáng được hưởng thì không được, người không đáng được hưởng thì lại được hưởng, bởi họ chạy mua hồ sơ, giấy tờ. Vậy đâu là nguyên nhân?

Theo ông nói thì vấn đề người đáng được hưởng thì không được, người không đáng được hưởng thì lại được hưởng, bởi họ chạy mua hồ sơ, giấy tờ. Vậy đâu là nguyên nhân? Đồng chí Tạ Chu: Để một bộ hồ sơ đầy đủ hưởng chế độ phơi nhiễm CĐHH phải có đủ giấy tờ XYZ chứng minh anh ở vùng bị phơi nhiễm CĐHH, rồi phải có giấy điều trị của bệnh viện… nhưng thực chất giấy tờ XYZ nhiều người trước đây đã nộp để làm huân huy chương kháng chiến, cơ quan chức năng quản lý, không thấy được trả lại bởi vậy những người không có đủ giấy tờ thì có kẻ lợi dụng việc đó làm giả để bán trục lợi. Người không có đủ giấy tờ buộc họ phải mua, kể cả người chỉ đi qua miền Nam không có giấy tờ thuộc diện XYZ họ cũng mua, hoàn thiện hồ sơ để hưởng lợi.

**Để một bộ hồ sơ đầy đủ hưởng chế độ phơi nhiễm CĐHH phải có đủ giấy tờ XYZ chứng minh anh ở vùng bị phơi nhiễm CĐHH, rồi phải có giấy điều trị của bệnh viện… nhưng thực chất giấy tờ XYZ nhiều người trước đây đã nộp để làm huân huy chương kháng chiến, cơ quan chức năng quản lý, không thấy được trả lại bởi vậy những người không có đủ giấy tờ thì có kẻ lợi dụng việc đó làm giả để bán trục lợi. Người không có đủ giấy tờ buộc họ phải mua, kể cả người chỉ đi qua miền Nam không có giấy tờ thuộc diện XYZ họ cũng mua, hoàn thiện hồ sơ để hưởng lợi. Thứ hai, Nhà nước ta phải xem xét quy chuẩn chứng minh bị phơi nhiễm CĐHH thế nào, chứ cứ theo Quyết định 09 của Bộ Y tế quy định gói gọn có 17 loại bệnh thì rất khó cho người tham gia kháng chiến ở vùng bị phơi nhiễm CĐHH được hưởng một cách công bằng. Tôi biết vừa qua Bộ Quốc phòng có công trình nghiên cứu về vấn đề nhiễm CĐHH, chúng tôi đề nghị áp dụng công trình đó vào để làm chế độ cho người tham gia kháng chiến hưởng chế độ nhiễm CĐHH. Hơn nữa, Quyết định 09 đưa ra 17 bệnh để chứng minh người nhiễm CĐHH tôi thấy thật vô lý vì bệnh tật xuất hiện vào thời điểm nào, mức độ đến đâu thì còn do sức đề kháng của từng người. Vấn đề giải quyết công bằng như tôi nói phần trên là những người uống nước suối, hít phải không khí vùng phơi nhiễm CĐHH thì nên giải quyết hết cho mọi đối tượng, không nên người giải quyết, người chưa giải quyết kịp thời, dẫn đến bức xúc trong CCB.

** PV: Đâu là giải pháp để ngăn chặn nạn làm giả hồ sơ và giải quyết công bằng cho CCB chân chính?

Đâu là giải pháp để ngăn chặn nạn làm giả hồ sơ và giải quyết công bằng cho CCB chân chính? Đồng chí Tạ Chu: Một vấn đề hiện nay là cấp xã khi xét duyệt thường giải quyết rất "tình cảm". Họ cũng chẳng tiếc gì nếu đồng đội mình được hưởng chế độ nên chứng nhận. Mặt khác, cán bộ giải quyết chế độ nhiều lúc không am hiểu lịch sử, quy định ký hiệu của quân đội nên nhiều hồ sơ khi trình ra cán bộ giải quyết lại cho rằng hồ sơ đó, giấy tờ đó không phải đã qua quân ngũ. Vậy để giải quyết công bằng và "chuẩn" cho mọi đối tượng, nên có một hội đồng không phải một cấp mà phải có cả quân đội, CCB tham gia, tức là phải có những người lãnh đạo chỉ huy ở đơn vị đó thì người ta mới xác minh tương đối chính xác.

**Một vấn đề hiện nay là cấp xã khi xét duyệt thường giải quyết rất "tình cảm". Họ cũng chẳng tiếc gì nếu đồng đội mình được hưởng chế độ nên chứng nhận. Mặt khác, cán bộ giải quyết chế độ nhiều lúc không am hiểu lịch sử, quy định ký hiệu của quân đội nên nhiều hồ sơ khi trình ra cán bộ giải quyết lại cho rằng hồ sơ đó, giấy tờ đó không phải đã qua quân ngũ. Vậy để giải quyết công bằng và "chuẩn" cho mọi đối tượng, nên có một hội đồng không phải một cấp mà phải có cả quân đội, CCB tham gia, tức là phải có những người lãnh đạo chỉ huy ở đơn vị đó thì người ta mới xác minh tương đối chính xác. Ngay như vừa rồi ở tỉnh Thái Nguyên có 89 - 100 trường hợp phát hiện làm giả hồ sơ để hưởng chế độ nhiễm CĐHH và ngành chức năng đã cắt chế độ, nhưng chúng tôi ở Hội CCB tỉnh đến nay có được biết danh sách đó đâu. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem hội viên nào làm giả hồ sơ để còn kiểm điểm trách nhiệm, thậm chí đưa ra khỏi Hội, vì họ không xứng đáng, họ bôi nhọ thanh danh Hội CCB chúng ta.

Hiện nay CCB đa số nằm trong diện giải quyết chế độ nhưng “CCB làm giả hồ sơ, CCB tham gia bán hồ sơ giả… như bà Hằng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã nói với PV như thế là mang tiếng Hội CCB". Hội CCB không khuyến khích và không cho phép, mà kiên quyết đấu tranh loại trừ việc đó ra khỏi tổ chức Hội và chính Hội CCB đã xin Thường trực Tỉnh ủy cho phép tổ chức được sinh hoạt tập thể để hội viên trong tỉnh tham gia phát giác những người cố tình làm sai việc giải quyết chính sách người có công. Từ đó Hội CCB đóng góp vào quá trình đấu tranh... Ngay cả 96 hồ sơ nghi giả Báo CCB Việt Nam và một số báo bạn đã phản ánh, đến nay chúng tôi cũng không được thông tin biết hồ sơ nghi giả của ai để cùng làm rõ. Hội CCB tỉnh Thái Nguyên hiện nay vẫn đang tiếp tục cuộc sinh hoạt chính trị nội bộ để góp phần đưa những người không đúng đối tượng mà được hưởng chế độ chính sách, nạn nhân da cam và thương binh ra khỏi danh sách. Chúng tôi đề nghị Nhà nước xem xét Quyết định 09 của Bộ y tế và có văn bản khác phù hợp bởi hiện nay có nhiều CCB mắc bệnh ung thư, cận kề cái chết nhưng chỉ vì sau này có Quyết định 09 ra đời mới phát hiện vẫn không được quan tâm giải quyết. Và để ngăn chặn nạn làm giả hồ sơ, nên có Hội CCB tỉnh tham gia trong qua trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ…

** PV: Xin cảm ơn ông.

**Xin cảm ơn ông. Hữu Doanh (thực hiện)