Tính đến giữa năm 2009, Hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn Ngân hàng CSXH gần 32 tỷ đồng, vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 350 triệu đồng; vốn của T.Ư Hội 60 triệu đồng, với gần 3.200 hộ vay. Ngoài ra, các Chi hội đã dùng vốn quỹ của chi hội cho hội viên vay hơn 2 tỷ đồng với lãi suất thấp để phát triển sản xuất. Nhiều hội viên vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân xã để mua sắm máy móc, thiết bị, nông cụ phục vụ sản xuất, mở mang ngành nghề, xây dựng trang trại, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi…

Đã vậy, Thường trực Huyện hội lại phối hợp với Hội CCB tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho 60 hội viên CCB người Vân Kiều ở xã rẻo cao Kim Thuỷ. Nhờ vậy khí thế xóa đói giảm nghèo rất sôi nổi, những gương tiêu biểu như đồng chí Lê Viết Lưu (xã Sen Thủy), đã tìm đến những nơi xa như An Giang, Hải Phòng… để học hỏi kinh nghiệm. Ngày đầu chỉ có một chiếc phao đánh cá ở Bàu Dum, nay đã có cả một trang trại lớn, nuôi hàng trăm con lợn, hàng ngàn con gà vịt, hàng ngàn mét vuông ao cá, nhiều hécta rừng trồng cây công nghiệp thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Đồng chí còn vận động thành lập CLB chăn nuôi gồm 30 thành viên, tạo việc làm thường xuyên có thu nhập khá cho nhiều lao động.

Đồng chí Lê Văn Lưa (xã Tân Thủy) đã nhận hàng trăm hécta đồi trọc rồi vận động gia đình và nhân dân địa phương lên trồng cao su, thông nhựa và chăn nuôi. Đến nay đồng chí thu nhập từ vườn rừng này hàng trăm triệu đồng. Đồng chí Dương Đình Luyện (xã Mai Thủy) cũng nhận rừng để bảo vệ và trồng mới 70ha, tích cực thực hiện chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương, tăng thu nhập 60-70 triệu đồng/năm.

Các hội viên Lê Hữu Điền (xã Phong Thủy), Nguyễn Văn Khá (xã Hoa Thủy), Hoàng Xuân Bắc (xã Xuân Thủy), Nguyễn Văn Thuận (xã Hưng Thủy)… đã đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu mỗi năm hàng tỉ đồng. Toàn huyện Lệ Thủy hiện có 11 doanh nghiệp của CCB, làm ăn hiệu quả, doanh thu từ 700 triệu đồng đến trên dưới 4 tỉ đồng/năm.

Những mô hình làm kinh tế giỏi như: Công ty Huy Hoàng (thị trấn Lệ Ninh), công ty Quý Đạt (xã Xuân Thủy), công ty Xuân Hòa (xã Hoa Thủy) công ty Phú Lương và công ty Sen Hồng (xã Phong Thủy). Các trang trại có Hoàng Đức Viễn, Lê Văn Lưu (Xuân Thuỷ), Nguyễn Khắc Hiền (Phú Thủy), Lê Viết Lưu (Sen Thủy), Nguyễn Văn Nói (Mai Thủy)…

Hộ nghèo trong CCB Lệ Thuỷ giảm nhanh: Năm 2005 có 18% đến cuối 2008 còn 6,2%. Các xã đặc biệt khó khăn tỉ lệ hộ nghèo trong CCB còn 12%. Số hộ giàu tăng nhanh.

Ban Công tác Hội