Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tất cả thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam (kể cả tạm nhập, gia công, tái xuất) đều phải kèm chứng thư an toàn về phóng xạ. Chứng nhận phải do cơ quan có thẩm quyền phía Nhật cấp, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu về an toàn phóng xạ. Yêu cầu được áp dụng với các sản phẩm xuất đi từ ngày 24/3.

Đối với các lô hàng xuất sau ngày 11/3 (thời điểm xảy ra động đất và sự cố hạt nhân ở Nhật) đến trước ngày bắt đầu thực hiện cấp chứng thư là 24/3, dự kiến sẽ phải giữ lại ở cửa khẩu để kiểm tra. Nếu không có vấn đề gì mới cho thông quan.

Bốn phòng thí nghiệm trong nước đủ năng lực phân tích được chỉ định thuộc Cục an toàn phóng xạ và hạt nhân, Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện khoa học kỹ thuật hạt nhân Hà Nội, Trung tâm hạt nhân TP HCM.

Theo phân công, nhóm hàng thủy sản tươi sống, sơ chế đông lạnh sẽ do Bộ Nông nghiệp đảm trách kiểm tra, giám sát. Bộ Y tế phụ trách nhóm rau quả tươi, thực phẩm đóng hộp.

Quỳnh Anh (TH)