Năm 2011, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,12% (riêng dân quân thường trực, dân quân cơ động, tự vệ cơ quan đạt 99%). Kết quả kiểm tra các môn và kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân cơ động đạt loại khá (trong đó có 31,50% giỏi). Tham gia hội thi nhận thức về Luật Dân quân tự vệ do Ban CHQS tỉnh tổ chức đoạt giải 3 toàn đoàn; tham gia dự thi điều lệnh đoạt giải nhất khối huyện, thị, thành. Ban CHQS làm tham mưu cho huyện tổ chức nhiều cuộc diễn tập vận hành cơ chế cấp xã và hoàn thành tốt yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dân quân đạt 1,2% dân số toàn huyện, lực lượng tự vệ cơ quan đạt 25,44%. Lực lượng DBĐV có chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng động viên bổ sung cho quân đội khi có nhu cầu, được sắp xếp theo hướng gọn địa bàn, đúng chuyên nghiệp quân sự. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng DQTV phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định về bảo vệ ANTT, đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng tiêu cực; cùng công an và Hội CCB tổ chức tuần tra 1.885 cuộc, có 7.750 lượt người tham gia; hỗ trợ cho lực lượng chức năng giải quyết 115 vụ tệ nạn xã hội, góp phần ổn định địa bàn. Công tác quân dân y phối hợp, Ban CHQS vận động một số nhà tài trợ phối hợp khám bệnh cho 200 đối tượng chính sách và người nghèo, cấp thuốc miễn phí trị giá 14 triệu đồng. Chính sách hậu phương quân đội, tiếp nhận và xét duyệt 74 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp theo quy định. Vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp cùng Hội CCB xây “Nhà tình đồng đội” được 9.980.000 đồng, quỹ “Vì trẻ thơ” được 1.690.000 đồng, “An ninh quốc phòng” 232.400.000 đồng và cùng với địa phương xây 8 “Nhà tình đồng đội”, 22 “Nhà nhân ái” tặng các đối tượng. LLVT Lấp Vò được UBND tỉnh và huyện tặng bằng khen, giấy khen cho 6 tập thể, 23 cá nhân tiêu biểu nhất.

Trần Hiếu