Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ, Việt Nam Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân, là lực lượng vũ trang nòng cốt để cùng toàn dân, tiến hành Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi vẻ vang, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh kéo dài 30 năm, quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy truyền thống anh hùng, Quân đội ta tiếp tục đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Trong hòa bình, Quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị chủ động, kiên quyết phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ cũng như thành quả cách mạng của nhân dân.

Hơn lúc nào hết, hiện nay, Quân đội đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh các vùng biển đảo, biên giới; sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Quân đội ta tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân. Trong các trận lũ lụt vừa qua và hiện nay, ở khu vực miền Trung, đã có nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, không sợ khó khăn, nguy hiểm, lao vào cứu trợ, cứu nạn đồng bào, nhất là tại những nơi vùng rốn lũ. Tình cảm quân dân càng gắn bó mật thiết hơn.

Trong những năm qua, Quân đội là lực lượng nòng cốt, kết hợp xây dựng kinh tế với quốc phòng, phát triển sản xuất ở vùng sâu, vùng xa. Các đơn vị tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu kinh tế mới kết hợp với quốc phòng; hướng dẫn nhân dân địa phương kỹ thuật sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đối với chính sách hậu phương quân đội, các đơn vị luôn luôn hỗ trợ xây dựng những nhà tình nghĩa cho nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, Quân đội thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; Nhà nước; xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa bàn xung yếu.

Trong tình hình hiện nay, Quân đội ta không ngừng củng cố, xây dựng lực lượng, nâng cao sức mạnh chiến đấu theo hướng: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong huấn luyện, các đơn vị bám sát phương châm: Cơ bản, thiết thực, vững chắc; sát với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Suốt 66 năm qua, chiến đấu dưới lá cờ vinh quang của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta không ngừng phát huy bản chất cách mạng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, trước nhiều thách thức không nhỏ của thời cuộc, Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, cùng toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng, xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện.

Là những người đồng chí, đồng đội thân thiết với Quân đội, nay về với đời thường, CCB trong cả nước cũng đang tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ hiểu biết về mọi mặt; phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, góp phần cùng toàn dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

CCB Việt Na nguyện luôn luôn xứng đáng là lực lượng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mãi mãi xứng đang với niềm tin yêu của nhân dân.

Báo CCB Việt Nam