Thành ủy Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 12/2012 tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Thành ủy Hà Nội yêu cầu, các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần có tính giáo dục cao, gắn với hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày toàn quốc kháng chiến; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Các hoạt động kỷ niệm cần bảo đảm trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, đưa nội dung tuyên truyền sự kiện này vào chương trình giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. Trong đợt này sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, như xuất bản, phát hành ấn phẩm chủ đề 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của các văn nghệ sĩ Thủ đô. Triển lãm chuyên đề tại các Bảo tàng Phòng không – Không quân; Bảo tàng Chiến thắng B 52; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp thực hiện Chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" gắn với hoạt động kỷ niệm. Từ nay đến hết tháng 11, Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Trong tháng 11 và 12, thành phố tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không – chiến thắng của niềm tin và ý chí Việt Nam”. Nhân dịp này, còn có buổi gặp mặt truyền thống cựu chiến binh tham gia chiến đấu; tọa đàm của tuổi trẻ với đại biểu cựu chiến binh; giao lưu với nhân chứng lịch sử “Hà Nội 12 ngày đêm – Khát vọng và vinh quang” và giao lưu với các tác giả, tác phẩm âm nhạc viết về bộ đội phòng không – không quân Việt Nam, Thủ đô Hà Nội. Lâm Nhi (TH)