Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Cứ mỗi khi Tết đến, Xuân về là cả dân tộc Việt Nam lại nhớ và biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu - Người đem lại cho đất nước những mùa Xuân chiến thắng. Và mỗi mùa Xuân đến, lại thêm một lần mừng Sinh nhật Đảng.

Đón mừng Xuân Kỷ Hợi - 2019 năm nay, chúng ta kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng. Một chặng đường vẻ vang được khởi đầu bằng sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Đảng luôn hòa cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân, tạo nên sức mạnh quật cường, mãi mãi tỏa sáng và soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành những thắng lợi huy hoàng. Đó là thành công vang dội của cuộc Cách mạng Tháng Tám

năm 1945, lật đổ ách thống trị của phát-xít, thực dân, phong kiến; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đó là chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm gian khổ chống thực dân Pháp; là 20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước cùng đi lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN với những thành tựu của công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc. Nhớ lại, mùa Xuân năm Canh Tý, ngày 5-1-1960, tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài phát biểu quan trọng nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta và sự vĩ đại của Đảng: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”.

Tầm vóc vĩ đại của Đảng thể hiện ở sự trung thành với những tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại và của dân tộc, đó là Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Học thuyết Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, kết hợp với chủ nghĩa yêu nước của nhân dân ta, tinh hoa văn hóa dân tộc và của cả loài người, trở thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa nước ta đến độc lập dân tộc và CNXH. Đứng vững trên nền tảng tư tưởng đó, Đảng đã và đang lãnh đạo cách mạng nước ta bền bỉ tiến lên kể cả lúc khó khăn, thách thức cũng như khi thuận lợi. Cội nguồn sức mạnh của Đảng ta là sự tiếp nối và nhân lên những truyền thống dân tộc Việt Nam anh hùng, nghìn năm văn hiến, tinh hoa văn hóa dân tộc được kết tinh thành bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Trong từng giai đoạn cách mạng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân, thông qua các phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng của nhân dân, đã trở thành lực lượng vật chất dời non lấp biển, biến đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng thành hiện thực. Bên cạnh đó cũng không kể xiết những sự nêu gương quên mình xả thân vì nước, vì dân của hàng triệu cán bộ, đảng viên. Vậy nên, dân tộc ta, nhân dân cả nước ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam bằng sự trìu mến, thân thương nhất: Đảng ta!

Một mùa Xuân nữa lại về! Mừng 89 mùa Xuân có Đảng, một lòng tin vào Đảng, làm theo lời Đảng gọi và mong muốn của Bác Hồ trước lúc đi xa “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - đó cũng là khát vọng của toàn dân tộc Việt Nam. Mừng  Xuân, mừng Đảng năm nay cả nước tạo nên kết quả vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những biến động phức tạp, khó lường. Nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn, vượt qua khó khăn thách thức, vươn lên tầm khu vực và toàn cầu. Lần đầu tiên sau 10 năm, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất của khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Điều đáng mừng là tăng trưởng cao trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được củng cố. Có được thành quả trên là do Đảng ta đã giữ vững ngọn cờ Độc lập dân tộc và CNXH, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách mạng với sự linh hoạt, sáng tạo trong sách lược, nhạy cảm nắm bắt cái mới. Đó là thành quả lớn, bài học cho các nước đang phát triển.

Tự hào về Đảng, chúng ta nguyện một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng là cuộc sống, niềm tin.

Tô Kiều Thẩm