Giới thiệu tại buổi họp báo, Phó chủ tịch thường trực Hội CCB Việt Nam cho biết, trong dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" toàn quốc lần thứ IV, trao giải cuộc thi viết và giao lưu gặp gỡ "Cựu chiến binh gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Kể từ ngày thành lập 6/12/1989 đến nay, trải qua 20 năm, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng lẫn số lượng. Là tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo, đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh, cựu quân nhân trong toàn quốc, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến nay, Hội đã tập hợp được trên 2,4 triệu CCB tham gia. Trải qua 20 năm xây dựng và họat động, Hội CCB Việt Nam luôn luôn khẳng định được vai trò, vị trí là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, Chính quyền từ trung ương tới cơ sở và đặc biệt có được sự tín nhiệm của đông đảo quẩn chúng, nhân dân. Trong các phong trào, trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, Hội CCB luôn luôn gương mẫu, đi đầu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hội đã chăm lo tới lợi ích chính đáng, hợp pháp cho CCB, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCB, đồng thời góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Hội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sáng 01-12-2009. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc lần thứ IV; trao giải cuộc thi viết “CCB gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”; tổ chức giao lưu gặp gỡ “CCB gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”…

Mai Anh