Đồng chí Thượng tướng Song Hào, tên khai sinh là Nguyễn Văn Khương, sinh ngày 20-8-1917 tại xã Hào Kiệt, nay là xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đồng chí là một trong những học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã có nhiều công lao, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác, trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiều trọng trách như: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)..
Đặc biệt, từ năm 1990-1992, đồng chí Thượng tướng Song Hào là Chủ tịch lâm thời Hội CCB Việt Nam.
Do có nhiều công lao và thành tích đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Thượng tướng Song Hào đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương, huy chương cao quí khác.
Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định, làm rõ: Đồng chí Thượng tướng Song Hào là tấm gương người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đức độ, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà chính trị, quân sự xuất sắc; cán bộ mưu lược của Quân đội nhân dân Việt Nam; suốt đời chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội; người con ưu tú của quê hương Nam Định giàu truyền thống đấu tranh cách mạng. Hội thảo cũng cung cấp thêm thông tin về cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của Thượng tướng Song Hào đối với cách mạng Việt Nam gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Các tham luận, bài viết trình bày tại Hội thảo đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực, vấn đề đồng chí Thượng tướng Song Hào đảm nhiệm. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ cả nước; nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tăng cường sức mạnh quốc phòng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cũng nhân dịp này, Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa; phát hành phim về đồng chí Thượng tướng Song Hào; trưng bày các hình ảnh, hiện vật, các tác phẩm của đồng chí Thượng tướng Song Hào và các tác phẩm viết về đồng chí.
Khôi Nguyên