Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 27/3 đã thông qua bản báo cáo tự kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố bằng hình thức khiển trách và 2 cán bộ diện Thành ủy quản lý là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với hình thức khiển trách.
Huyện Tiên Lãng đã có 16 tổ chức và 17 cá nhân bị kiểm điểm và xử lý kỷ luật.
Ngày 23/2/2012, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định kỷ luật tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng bằng hình thức cảnh cáo; cách chức Huyện ủy viên đối với Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh.
UBND thành phố Hải Phòng ra Quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh.
Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng Bùi Thế Nghĩa, 2 Ủy viên thường vụ Huyện ủy là Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh.
Các lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị của huyện là: UBND huyện, Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất, Đảng ủy quân sự huyện, Đảng ủy xã Vinh Quang, UBND xã Vinh Quang, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện, Văn phòng UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, cơ quan Hội Nông dân, chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã kiểm điểm và xem xét các hình thức kỷ luật.
Đối với các cơ quan, ban, ngành thành phố, đã có 9 tổ chức và 33 cá nhân tiến hành kiểm điểm sâu sắc, coi đây là một bài học để rút kinh nghiệm cho công tác sau này. Có 12 đảng viên bị xử lý kỷ luật với các hình thức, mức độ khác nhau.
Các tổ chức đã kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc là: Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Đảng ủy Văn phòng UBND thành phố, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Thanh tra Thành phố, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy.

A Hoàng