Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Thiếu tướng Đỗ Công Mùi và các đồng chí Uỷ viên Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam cùng đại biểu, khách mời (ảnh).
Trọng tâm Hội nghị lần này bàn về: Kết quả công tác quý I, trọng tâm công tác quý II-2009; Tình hình tư tưởng của nhân dân, của CCB và vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay của Hội CCB Việt Nam; hoạt động kinh tế của CCB giúp nhau nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp trong tình hình suy giảm kinh tế đất nước; việc thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm và kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2009); kết quả điều tra số lượng hội viên CCB và CCB chưa vào Hội; xin ý kiến Thường vụ về “Đề cương tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam (1989-2009)”. Trọng tâm Hội nghị lần này bàn về: Kết quả công tác quý I, trọng tâm công tác quý II-2009; Tình hình tư tưởng của nhân dân, của CCB và vấn đề đặt ra trong công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay của Hội CCB Việt Nam; hoạt động kinh tế của CCB giúp nhau nâng cao đời sống, xoá đói giảm nghèo, làm giầu hợp pháp trong tình hình suy giảm kinh tế đất nước; việc thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm và kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2009); kết quả điều tra số lượng hội viên CCB và CCB chưa vào Hội; xin ý kiến Thường vụ về “Đề cương tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội CCB Việt Nam (1989-2009)”.
Thực hiện Nghị quyết BCH TƯ Hội lần thứ 3, các cấp Hội đều xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp Hội đã phát huy tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội. Trong bối cảnh của khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu, tác động trực tiếp vào kinh tế nước ta, những hoạt động kinh tế của hội viên CCB không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, mặc dù trong những năm qua, công tác giúp nhau nâng cao đời sống đã đạt được nhiều thành quả. Tính đến hết tháng 1-2009, số hộ CCB nghèo trong cả nước còn 136.413 hộ, chiếm 6%. Nhiều nơi còn tỷ lệ hộ nghèo trên 10% như Kon Tum 19,3%, Thanh Hoá 15,4%... Đây là một khó khăn lớn cho các cấp Hội trong công tác xoá đói, giảm nghèo năm 2009.
Trung ương Hội đã nhậy bén nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của CCB và nhân dân về những vấn đề bức xúc trong xã hội chậm được khắc phục, tham gia đóng góp ý kiến với Đảng, Chính phủ cần chú trọng lãnh đạo, khắc phục những biểu hiện về “tự diễn biến” và suy giảm lòng tin của nhân dân... Đại đa số CCB đều tin tưởng vào cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách và các Nghị quyết của Đảng vì đó là trí tuệ tập thể của BCH TƯ, kết tinh trí tuệ của cả dân tộc. Các hội viên CCB luôn luôn kiên định vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế-xã hội, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu trong sản xuất và đời sống, gắn bó nghĩa tình đồng đội. Vấn đề đặt ra đối với công tác chính trị tư tưởng hiện nay được các Uỷ viên Thường vụ bàn thảo, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề cần làm cho mỗi cán bộ, hội viên thấy rõ đặc điểm, những thuận lợi, khó khăn trong tình hình mới để quán triệt và cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng từ nay đến Đại hội XI của Đảng mà Nghị quyết T.Ư 9 đã đề ra. Đồng thời, cũng khẳng định CCB phải thấm nhuần tư tưởng hết lòng hết sức góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt các biện pháp chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững ổn định đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội.
Hội nghị thường kỳ Thường vụ TƯ Hội đã đề ra 8 nhiệm vụ cho quý II-2009, trong đó tập trung vào các trọng tâm: Giáo dục động viên cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trước mọi tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn trước mắt; quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị, Nhà nước, Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế để chỉ đạo CCB vượt khó vươn lên; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: 20 năm Ngày truyền thống của Hội, kỷ niệm 30-4, 1-5; kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ...; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đặc biệt cần chuẩn bị các Nghị quyết chuyên đề phục vụ Hội nghị BCH TƯ Hội lần thứ 4 vào tháng 6 đầu tháng 7-2009.
Sau 2 ngày thảo luận, Nghị quyết Hội nghị thường kỳ Thường vụ BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam lần này đã được các Uỷ viên thường vụ thông qua vào ngày 7-4-2009. Về cơ bản, Nghị quyết nhất trí với báo cáo của Thường trực TƯ Hội về các nội dung đã nêu. Tuy nhiên còn một số vấn đề cần quan tâm hơn như tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, vấn đề chính sách, hoạt động của tổ chức Hội 487. Do vậy trong quý II cần làm tốt công tác tư tưởng, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh các hoạt động trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với Đại hội thi đua cấp cơ sở. Cũng cần có kế hoạch cụ thể tiến hành các hoạt động ở cơ sở trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ theo sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương và của Hội. Công tác xây dựng Hội cần phát triển hơn. Hiện còn gần 40 vạn CCB chưa được vào Hội nên cố gắng mỗi năm kết nạp 10 vạn hội viên để đến năm 2012 đạt 95% CCB vào Hội. Đặc biệt, Nghị quyết yêu cầu cần có Nghị quyết chuyên đề của BCH T.Ư về CCB làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo trong điều kiện kinh tế suy giảm, trình BCH T.Ư Hội họp phiên giữa năm. Việc tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm và Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ IV sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày đầu tháng 12-2009.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả, ngày 7-4-2009, Hội nghị thường kỳ Thường vụ BCH TƯ Hội CCB Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Quang Vinh