Lẽ nào cam phận nghèo - ông Nguyệt trăn trở. Bản lĩnh người lính, ông động viên gia đình vỡ vạc đất hoang hóa: 5 năm, bao trí lực của gia đình đã quy hoạch được 3 ha đất bãi, 1 ha đất đồi, 8 sào ruộng. Nếm trải lũ tràn ao trắng nước, cá mất ba lần. Ông không nhụt chí, quy hoạch bờ cao, thuê máy cải tạo đồng bãi. Bốn năm sau ao cá ra bạc, ông chăn nuôi trâu, dê, gà, lợn bầy đàn, thu hoạch 11 tấn lúa, ngô, 20 tấn mía nguyên liệu/năm; hằng năm thu lãi cho gia đình hơn 50 triệu đồng.

Từ nghèo, gia đình CCB Phạm Xuân Nguyệt đã có bát ăn, của để, có điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo khác. Ông là Chủ tịch Chi hội người cao tuổi của làng.

BÙI VŨ LIÊM