Để hoàn thành được nhiệm vụ này, ông đầu tư khá nhiều thời gian nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm bắt thời sự thế giới và trong nước, tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội trong thôn, trong xã, chăm đọc báo, nghe đài, xem vô tuyến và trên bàn viết, đầu giường ngủ, cạnh chiếc tivi luôn để sẵn cái bút, cuốn sổ để khi nghe, đọc hoặc xem thấy điều gì hay thì ghi chép lại. Từ những tài liệu đó, hằng tháng ông soạn thành đề cương rồi cưỡi chiếc xe đạp đến với từng chi bộ theo định kỳ nói chuyện. Nhờ nghiên cứu kỹ, chuẩn bị tốt, nên ông đã truyền đạt một cách trôi chảy, thu hút được các đảng viên thích thú lắng nghe.

Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN NÊN