**Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh được hình thành trên cơ sở cụm công nghiệp Quang Minh. Kể từ khi được giao quản lý khai thác KCN Quang Minh đến nay, Công ty Nam Đức (Cty Nam Đức) về cơ bản đã đáp ứng những yêu cầu của các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cơ sở hạ tầng, Cty Nam Đức vẫn còn có “nhiều vấn đề” chưa khắc phục được, hoặc do cố ý làm sai so với thiết kế ban đầu, khiến cho nhiều doanh nghiệp thứ cấp trong KCN Quang Minh rất kêu ca. **

Khu công nghiệp Quang Minh trước đây nằm trong đồ án quy hoạch định hướng phát triển không gian thị tứ Quang Minh, huyện Mê Linh, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 27/QĐ- UB ngày 8-1-2002 và phê duyệt chi tiết cụm công nghiệp Quang Minh giai đoạn II tại Quyết định số 1870/QĐ-UB, ngày 13-5-2003. Để việc quản lý KCN Quang Minh mang tính chặt chẽ và hiệu quả, ngày 4-9-3003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 3314/QĐ-UB, chọn nhà đầu tư là Cty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức (Cty Nam Đức) - hiện công ty này là một đơn vị thành viên của Tập đoàn đầu tư và phát triển Việt Nam (VID group), do bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc. Bà Hường hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011- 2016), là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Cố ý làm trái?

Kết luận thanh tra số 7514 /BKH- TTr, ngày 15-10-2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc ký đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm của Cty Nam Đức và cho đến nay, những sai phạm này vẫn chưa khắc phục hết.

Về công tác quy hoạch: Từ năm 2004, mặc dù được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng ra các văn bản, rồi sau đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 3742/QĐ-UB, ngày 22-10-2004, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 344,4 ha, đến 3 năm sau đó - năm 2007, KCN Quang Minh được lấp đầy gần hết song quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (QHCT KCN) vẫn chưa được phê duyệt. Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao UBND tỉnh Vĩnh Phúc lúc bấy giờ và Cty Nam Đức lại chậm chễ trong khâu quy hoạch? Liệu có sự “hợp tác” gì chăng?

Kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra: “UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Cty Nam Đức đã cho các doanh nghiệp thứ cấp thuê toàn bộ 40,22 ha đất cây xanh và 5,14 (trên tổng số 7,48 ha) đất trung tâm để làm đất công nghiệp (diện tích này tương đương một cụm công nghiệp cỡ lớn cấp tỉnh), dẫn đến hiện trạng cơ cấu sử dụng đất hiện nay khác nhiều so với quy hoạch chi tiết đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận tại Văn bản số 158/BXD-KTQH về việc thỏa thuận QHCT KCN Quang Minh, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, tính đến thời điểm thanh tra đã có 20 dự án được thuê đất cây xanh, đất trung tâm làm đất công nghiệp, trong số đó UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 15 dự án thuê, Cty Nam Đức cho 5 dự án thuê”.

Có lẽ từ việc “xà xẻo” trong việc cho các doanh nghiệp thuê đất cây xanh và đất trung tâm cho nên đã kéo theo sự ảnh hưởng khi thực hiện các hạng mục khác trong KCN. Cụ thể, Kết luận thanh tra đã chỉ ra: “Một số lô đất có moduyn nhà máy thấp hơn nhiều so với moduyn nhà máy nhỏ nhất cho phép trong báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT), qua kiểm tra có 6 dự án thuê đất của Cty Nam Đức và đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp quyết định đầu tư có diện tích nhỏ hơn 0,5 ha, không đúng với quy mô moduyn nhỏ nhất trong BCNCKT là từ 0,5 - 2,0 ha. Mật độ (diện tích) xây dựng trong từng lô đất công nghiệp vượt quá tỷ lệ cho phép trong BCNCKT được duyệt.

Theo BCNCKT được duyệt, mật độ xây dựng trong từng lô đất khoảng 60-65%. Tuy nhiên, có 14 doanh nghiệp thứ cấp đã xây dựng nhà xưởng với mật độ 70-87%, vượt quá tỷ lệ cho phép nêu trên”.

Không thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng

Ngày 17-6-2005, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 809/TTg - CN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng KCN Quang Minh. Nhưng trước đó 6 tháng (ngày 20-12-2004), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cho Cty Nam Đức bằng Quyết định số 4812/QĐ - UB phê duyệt địa điểm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Quang Minh mở rộng. Trong khi quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư KCN Quang Minh mở rộng chưa được phê duyệt theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng thì UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao đất cho nhiều doanh nghiệp thứ cấp.

Từ những lẽ trên, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy trách nhiệm như sau: Đối với UBND tỉnh Vĩnh Phúc: “Không thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1186/CP - CN ngày 23-8-2004. Chưa thực hiện đúng quy định tại điều 26 NĐ 36/CP về nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch, quy trình, quy phạm xây dựng trong KCN. Đối với Cty Nam Đức : Không thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 1, điều 14 NĐ 36/CP về việc vận động đầu tư vào KCN trên cơ sở quy hoạch phát triển chi tiết đã được Bộ Xây dựng thỏa thuận”.

Những vấn đề về xử lý môi trường, giao thông đi lại, giải phóng mặt bằng… và ý kiến của cơ quan chức năng là những vấn đề mà Báo CCB Việt Nam sẽ đề cập trong những số báo tới.

QUỐC HƯNG