Khóa đào tạo là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật giữa Cục Năng lượng nguyên tử Việt Nam với IAEA về "Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân” tại Việt Nam.

Các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về những yêu cầu của hệ thống quản lý tích hợp và các khía cạnh liên quan đến văn hóa an toàn trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân.

Theo IAEA, hệ thống quản lý tích hợp là hệ thống cung cấp các quy trình quản lý cần thiết để đạt được các mục tiêu của tổ chức xây dựng và phát triển điện hạt nhân dựa trên các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, tiêu chuẩn về chất lượng, các yếu tố kinh tế, cũng như trách nhiệm xã hội. Do đó, hệ thống này yêu cầu nhiều người ở các ban ngành khác nhau cùng tham gia.

Tại hội thảo, các chuyên gia cùng chia sẻ về thách thức trong Chương trình điện hạt nhân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yếu tố xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hành lang pháp lý.

Quỳnh Anh (TH)