Theo CCB Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần: Ba năm qua, huyện đã huy động hơn 818 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại địa bàn 9 xã và 77 ấp. Từ nguồn vốn trên, huyện Tiểu Cần đã nâng cấp và sửa chữa được 44 công trình trường học, 59 cây cầu, 44 tuyến giao thông nông thôn, nạo vét 334 tuyến kênh, phát triển mới 117km đường dây điện, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đến nay, huyện có xã Phú Cần đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; các xã Hiếu Trung, Tập Ngãi đạt 13 tiêu chí; Hiếu Tử, Tân Hùng đạt 11 tiêu chí; Tân Hòa, Hùng Hòa, Ngãi Hùng đạt 10 tiêu chí và xã Long Thới đạt 8 tiêu chí.
Riêng năm 2013, huyện Tiểu Cần nghiệm thu đưa vào sử dụng 21 công trình giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 182,945 tỷ đồng; đang tiếp tục triển khai 7 công trình, tổng vốn đầu tư gần 65.620 triệu đồng. Đồng thời, Tiểu Cần tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt các chương trình, dự án và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích nhân dân mở rộng ngành nghề truyền thống, các loại hình dịch vụ trong nông nghiệp… Quan tâm đầu tư phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, mô hình cánh đồng mẫu lớn, như mở rộng mô hình tại ấp Cầu Tre, Đại Trường (xã Phú Cần) lên 500ha, xã Hiếu Tử lên 300ha, xã Tập Ngãi lên 100ha…
Nhờ vậy, người dân hiểu được tầm quan trọng của chương trình và tích cực tham gia, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cũng hăng hái thực hiện như Hội Phụ nữ vận động các hộ dân đăng ký thực hiện phong trào “5 không 3 sạch”; Hội Nông dân xây dựng các CLB chung tay xây dựng NTM, phát động hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi...
CCB Kiên Ninh, Chủ tịch UBND xã Phú Cần - xã đạt chuẩn NTM của huyện chia sẻ: “Nhờ tuyên truyền tốt mà trong 3 năm qua, toàn xã đã có 585 hộ dân hiến trên 20ha đất, chặt bỏ nhiều cây trái, hoa màu để giải phóng mặt bằng triển khai các công trình giao thông thủy lợi. Bà con đều quyết tâm làm ăn, xây dựng gia đình trở thành hộ, ấp đạt chuẩn NTM”. Để xây dựng thành công xã NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động nhân dân tập trung thực hiện cả 19 tiêu chí, nhất là việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn. Xã đã phải sử dụng một số diện tích đất, đồng thời tiến hành giải tỏa nhiều hoa màu và cây trái của bà con trong phạm vi tuyến đường đi qua, nên ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, do nhận thức được quyền lợi chung, người dân đã rất đồng tình và sẵn sàng hiến đất, hoa màu, cây ăn trái để tuyến đường sớm được thi công.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2014-2015, huyện Tiểu Cần phấn đấu có 3 xã được công nhận xã NTM; 6 xã đạt ít nhất 15 tiêu chí trở lên, để đến năm 2020, huyện cơ bản đạt chuẩn huyện NTM và để hoàn thành những mục tiêu đề ra, huyện Tiểu Cần sẽ huy động và đầu tư khoảng 835 tỷ đồng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở các ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện.
Bài và ảnh: Phương Nghi