Trước đó, chính quyền xã Song Phương đã xử lý một số trường hợp vi phạm, tuy nhiên việc xử lý không công bằng: người dân vi phạm thì bị xử lý, trong khi cán bộ vi phạm thì lại “bỏ qua”. Chính vì sự thiếu công bằng đó, nên tình trạng vi phạm lại tái diễn, khiến cho xã Song Phương trở thành điểm nóng về quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Trước sự bức xúc của người dân và sau đó là sự vào cuộc của nhiều cơ quan báo chí, UBND huyện Hoài Đức đã chính thức thành lập đoàn thanh tra và chỉ đạo UBND xã Song Phương kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đến cuối tháng 4-2013, UBND xã Song Phương đã tiến hành việc cưỡng chế những trường hợp vi phạm (tổng số có trên 31 trường hợp). Đợt đầu chỉ thực hiện được 19 trường hợp vi phạm. Báo CCB Việt Nam xin tóm lược kết luận về sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng tại xã Song Phương.

Tại Thông báo kết luận số 132/TB-UBND, ngày 20-5-2013 của UBND huyện Hoài Đức về việc giải quyết tố cáo của công dân thôn Phương Viên, xã Song Phương; trong nội dung đơn tố cáo ông Long Thanh Bé, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Song Phương có đoạn: “Ông Long Thanh Bé với cương vị Chủ tịch UBND xã Song Phương để xảy ra nhiều vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, có biểu hiện bao che, bảo kê để vụ lợi trong xử lý vi phạm, cụ thể là trường hợp ông Nguyễn Hữu Hay, cán bộ địa chính xã, ông Nguyễn Đức Tràn là phó thôn 2 (là chú của ông Long Thanh Bé)”.

Cán bộ địa chính vi phạm “kép”!

Kết quả thanh tra của thanh tra huyện Hoài Đức thể hiện: “Từ thời điểm ông Long Thanh Bé giữ cương vị Chủ tịch UBND xã (tháng 6-2011 đến nay) đã để xảy ra 31 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm này khi được kiểm tra, phát hiện đều đã lập biên bản xử lý nhưng chưa được xử lý triệt để, kịp thời theo quy định. Đối với trường hợp ông Nguyễn Hữu Hay, nguyên là Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Phương Viên, hiện đang là cán bộ địa chính xã: Sau khi phát hiện ông Nguyễn Hữu Hay có hành vi xây nhà cao tầng, kiên cố tại khu vực Dộc Thượng, UBND xã Song Phương đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-ĐC ngày 16-7-2012 về việc tạm đình chỉ hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông. Tuy nhiên, ông Hay không nghiêm túc thực hiện quyết định đình chỉ của xã mà vẫn tiếp tục xây dựng. Kiểm tra thực địa vi phạm thể hiện công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn Hữu Hay đã xây dựng xong nhưng chưa hoàn thiện để đưa vào sử dụng”.

Đối với việc thuê thầu khu vực chân đê của hộ ông Nguyễn Hữu Hay, Thông báo kết luận chỉ rõ: “Hộ ông Nguyễn Hữu Hay, hộ ông Nguyễn Hữu Khang, hộ ông Nguyễn Bá Được có thuê thầu đất công tại khu vực chân đê, tổng diện tích thuê thầu là 4.872 m2, hợp đồng thuê thầu đã hết hạn từ tháng 12-2009 nhưng đến nay các hộ vẫn tiếp tục sử dụng, không đóng sản phẩm thuê thầu. Theo giải trình của ông Long Thanh Bé, do thời điểm giữ cương vị Chủ tịch UBND xã (tháng 6-2011), ông Bé không được bàn giao về việc thuê thầu của 3 hộ nêu trên trong đó có hộ ông Hay nên không nắm bắt được việc thời hạn thuê thầu của các hộ đã hết. Kiểm tra biên bản bàn giao đất công giữa UBND xã và HTX NN Phương Viên ngày 13-12-2012 cho thấy diện tích lô thầu chân đê của 3 hộ trong đó có hộ ông Nguyễn Hữu Hay không có trong danh sách bàn giao”.

Từ những căn cứ trên, kết luận của thanh tra như sau: Nội dung công dân tố cáo ông Long Thanh Bé trên cương vị Chủ tịch UBND xã Song Phương để xảy ra nhiều vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp là có cơ sở. Trách nhiệm thuộc lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Song Phương trong đó có trách nhiệm của ông Long Thanh Bé. Việc vi phạm của ông Nguyễn Hữu Hay, cán bộ địa chính xã tại khu vực Dộc Thượng và việc ông Nguyễn Hữu Hay thuê thầu đất công khu vực chân đê, đã hết hạn hợp đồng nhưng chưa trả lại tập thể là có thật. Trách nhiệm thuộc ông Nguyễn Hữu Hay, người vi phạm, đồng thời là cán bộ địa chính xã và UBND xã Song Phương.

Cuối cùng, Thông báo kết luận và yêu cầu UBND xã Song Phương thực hiện những việc sau: Thứ nhất: tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới. Tập trung kiểm tra, rà soát và phân loại xử lý để giải quyết dứt điểm một số trường hợp vi phạm tồn đọng kéo dài trong đó có trường hợp hộ ông Nguyễn Hữu Hay như nội dung đơn nêu gây bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân. Kiểm tra làm rõ việc sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Đức Tràn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Thứ hai: thu hồi diện tích đất công đang cho thuê thầu tại khu vực chân đê, quản lý theo quy định của pháp luật. Thứ ba: nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý và sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm mà không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý. Thứ tư: Yêu cầu đồng chí Long Thanh Bé, Chủ tịch UBND xã Song Phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, bình tĩnh, hòa nhã, tránh to tiếng tạo thành những hình ảnh, dư luận không tốt.

Sẽ kiên quyết xử lý các sai phạm!

Trao đổi với PV về việc trên, ông Nguyễn Quang Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho hay: Để xảy ra việc người dân và một số cán bộ, đảng viên xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã Song Phương trước hết là do sự hiểu biết và chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế, đồng thời có một phần trách nhiệm của lãnh đạo xã đã không răn đe, xử lý kịp thời. Hiện tại, chúng tôi đang chỉ đạo xã Song Phương kiểm tra, rà soát những trường hợp vi phạm và sắp tới sẽ tiến hành xử lý, còn đối với trách nhiệm trong việc điều hành, chỉ đạo của tập thể, cá nhân Đảng ủy, UBND xã thì ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Quan điểm của huyện là sẽ kiên quyết trong việc xử lý cán bộ nếu có xảy ra sai phạm, ông Đức nhấn mạnh!

Để lập lại trật tự trong việc điều hành quản lý nói chung, việc quản lý trật tự xây dựng tại địa phương nói riêng, thiết nghĩ ngoài việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, thì việc cán bộ thực hiện đi đầu làm gương để người dân noi theo sẽ là liệu pháp hiệu quả trong việc điều hành, lãnh đạo ở xã Song Phương.

Dương Quốc