Sau khi mua, đến nay đã 19 năm, gia đình ông Úy và bà Thuyết sử dụng liên tục mảnh đất, thực hiện đầy đủ việc nộp thuế với Nhà nước. Ông bà đã xây dựng 120m2 nhà cấp 3 và 280m2 nhà cấp 4 để ở và làm cơ sở kinh doanh từ năm 1992. Suốt từ đó đến nay, mảnh đất gia đình ông bà Úy sử dụng ổn định, không có tranh chấp. Ngày 18-4-2009, ông Úy đã làm đơn gửi UBND huyện Cẩm Mỹ xin được cấp sổ đỏ. Trong đơn ông có nêu: “Nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất là do chuyển nhượng hợp pháp từ ông Lê Thanh Tùng vào thời điểm năm 1992, sau đó gia đình ông đã xây dựng nhà ở và trồng cây lâu năm trên nền diện tích đã mua. Việc xây nhà trước thời điểm ngày 15-10-1993. Ngoài diện tích xin cấp sổ đỏ nêu trong đơn gửi UBND huyện Cẩm Mỹ, gia đình ông Úy không có diện tích đất ở nào khác; diện tích đất mua cũng không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở….”. Đơn của gia đình ông Úy đã được Chủ tịch UBND xã Long Giao là bà Hà Bích Thanh xác nhận, cán bộ địa chính xã Nguyễn Thanh Bình thẩm tra kỹ càng… Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Úy vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Gia đình ông Úy đã nhiều lần đến gặp các cơ quan chức năng và lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ hỏi vì sao chưa được cấp sổ đỏ nhưng không có ai trả lời…

Đề nghị UBND huyện Cẩm Mỹ sớm xem xét, trả lời đơn của hộ gia đình ông Úy về việc có hay không được cấp sổ đỏ diện tích đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN HỮU ĐỨC