Huyện Bố Trạch có 30 xã, thị trấn, trong đó có 11 xã miền núi và rẻo cao, với 24km bờ biển và trên 40km đường biên giới Việt - Lào; có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều bà con theo đạo Công giáo, tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Tham gia “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội CCB chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến cơ sở, đẩy mạnh phong trào giữ gìn ANTT với chung tay xây dựng nông thôn mới... Huyện Hội tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 và 7 (Khóa XII) của Đảng tại 120 điểm trong huyện, có gần 8.930 hội viên tham gia. Qua đó tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch, chống phá Đảng, chế độ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội; giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Hội phối hợp tổ chức 9 buổi tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng tôn giáo, cho gần 1.400 người tham gia; phân công trách nhiệm và chỉ đạo các cơ sở vùng giáo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo. Các cơ sở, chi hội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể kịp thời giải quyết nhiều vụ việc như: Lấn chiếm đất mở rộng khuôn viên nhà thờ; đấu tranh, ngăn chặn các phần tử cực đoan, như: Không cho giáo dân treo cờ Tổ quốc, treo ảnh Bác Hồ, vận động đảng viên theo Công giáo ra khỏi Đảng, đoàn viên không vào Đảng... Các cấp Hội còn phối hợp với lực lượng công an, quân sự, dân quân tổ chức tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2018, các cấp Hội tham gia 725 buổi tuần tra với 1.450 lượt hội viên; phối hợp hòa giải thành công 71/99 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; tham gia diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện và diễn tập “gây rối bạo loạn” có một phần thực binh đạt kết quả tốt.

Hội triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày phòng, chống mua bán người” trong các cấp Hội đạt kết quả tốt. Ngoài ra tham gia tuyển chọn, động viên 191 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Những việc làm tích cực của các cấp Hội, góp phần làm cho tình hình an ninh nông thôn, tôn giáo trong huyện cơ bản ổn định. Làm cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; nhất là trong xây dựng nông thôn mới với 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trúc Phương