Ban tổ chức đã nhận được 50 bài tham luận. Tại hội thảo 14 tham luận được trình bày đã khẳng định và nêu bật vai trò, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của TƯ Đảng, BCT và Quân ủy Trung ương trong cuộc kháng chiến trường kỳ toàn dân, toàn diện của dân tộc ta nói chung và trên chiến trường Quảng Trị nói riêng; sự phát triển, trưởng thành vượt bậc về chỉ đạo, điều hành chiến dịch của Bộ Quốc phòng. Hội thảo cũng nêu được tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân Quảng Trị. Sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương của TƯ Đảng, của Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong chiến dịch giải phóng tỉnh Quảng Trị, chiến đấu bảo vệ và giữ vững vùng giải phóng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân iếp tục tôn vinh và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng; vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất hiếu chiến của đế quốc Mỹ và tay sai trong việc tái chiếm vùng giải phóng,,. Hội thảo góp phần nhìn nhận một cách đầy đủ, sâu sắc và có tính thuyết phục về tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiến đấu giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành Cổ, sẽ cung cấp những cứ liệu quan trọng để bổ sung vào lịch sử kháng chiến, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử QĐND Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị; từ đó khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thanh Trà