Tham gia hội nghị có hơn 50 nhà khoa học và lãnh đạo các trường đai học danh tiếng của hơn 10 quốc gia, vùng lãnh thổ, như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Na Uy, Thụy Điển, Singapo,…và nước chủ nhà Việt Nam. Hội nghị do Giáo sư- Tiến sĩ khoa học Đặng Lương Mô và Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu chủ trì. Mục đích của hội nghị nhằm tạo diễn đàn chung cho các nhà khoa học về vi mạch trong nước giới thiệu kết quả nghiên cứu, giao lưu với các nhà khoa học trên thế giới để hội nhập và nâng cao trình độ nghiên cứu trong nước. Đồng thời hội nghị cũng là dịp để trao đổi tình hình thiết kế và chế tạo vi mạch trong nước và định hướng cho ngành công nghiệp vi mạch của nước nhà.

Sau mỗi tham luận được trình bày của các nhà khoa học, đều có 3-4 ý kiến chất vấn nhằm làm sáng tỏ thêm ý tưởng, mục tiêu dự án về công nghệ vi mạch ở mỗi quốc gia; đồng thời trao đổi cơ hội hợp tác về lĩnh vực này. Các ý kiến tham luận và phản biện rất sôi nổi, nhưng thể hiện rõ tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trân trọng cầu thị và đặc biệt quan tâm về mối quan hệ hợp tác phát triển công nghệ vi mạch và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với nước chủ nhà.

Tuyết Hương Hồng Thúy