Hai bên ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027.

Ngày 23-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2017-2022; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư, cùng đại biểu nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết: 5 năm qua, các cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong Quân đội và Hội CCB Việt Nam triển khai thực hiện, công tác phối hợp hoạt động một cách toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương; nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị Quân đội với các tổ chức CCB các cấp, động viên và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và hội viên hội CCB trong công tác phối hợp hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị đã trình bày nhiều tham luận góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2022-2027, công tác phối hợp cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ, Quân đội, Hội CCB và địa phương phát động. Đặc biệt là các hoạt động phối hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của hội viên CCB và nhân dân.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị và Hội CCB Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027.

Hoàng Linh