Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hiệp hội, AHLĐ Lê Văn Kiểm và tập thể Ban Thường vụ, Hội nghị đã tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong năm 2016 trên tất cả các mặt hoạt động. Năm 2016, các thành viên của Hiệp hội đã khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả khá. Doanh thu của toàn Hiệp hội trong năm đạt trên 50.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 4.000 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho trên 150.000 lao động, trong đó có nhiều con em thương binh, CCB. Với thành quả sản xuất kinh doanh có được, Hiệp hội đã dành gần 50 tỷ đồng cho hoạt động xã hội từ thiện, tặng 218 Nhà tình nghĩa, 50 Nhà tình thương cho các đối tượng chính sách. Tổ chức Hiệp hội cũng ngày càng phát triển. Đến nay đã có 30 tỉnh, thành phố thành lập Hội Doanh nhân CCB và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB. Ban Chấp hành Hiệp hội có 109 ủy viên.
Hội nghị đã bàn thảo, thống nhất nội dung, kế hoạch công tác năm 2017; kiện toàn một bước Ban Chấp hành Hiệp hội và định hướng một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Hiệp hội lần thứ II sẽ tiến hành trong năm 2018.
Tại Hội nghị lần này, Hiệp hội đã ủng hộ 1 tỷ đồng cho các quỹ an sinh xã hội và tặng 15 Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; riêng gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm ủng hộ 200 triệu đồng và 6 Nhà tình nghĩa với tổng giá trị 560 triệu đồng.
Trước khi tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành, ngày 18-3, tại Khu du lịch Hồ Mây, các Ủy viên Ban Chấp hành và đại biểu đã có buổi giao lưu, tọa đàm, trao đổi - sẻ chia cùng nhau những kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Có thể nói đây là hoạt động thật sự có ý nghĩa thiết thực, là một trong những nhân tố làm nên sức sống bền lâu của Hiệp hội.
Thành công của Hội nghị, ngoài tinh thần trách nhiệm, đóng góp của các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, các đại biểu đều ghi nhận tình cảm, trách nhiệm chu đáo hết mình của CCB, thương binh Đậu Văn Hóa - Giám đốc Khu du lịch Hồ Mây và Phó chủ tịch Hiệp hội - Nguyễn Đức Lạc cùng Công ty dịch vụ Hải Phương của ông- nơi từng được gọi là "Điểm hẹn nghĩa tình".
Tin và ảnh: Hưng Nguyễn- công thi