Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Huỳnh Văn Thuận phát biểu tại Hội nghị

Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ngân hàng CSXH tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Hội CCB Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Ngân hàng CSXH cho thấy đến 31-12-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt gần 300 nghìn tỷ đồng, tăng gần 50 nghìn tỷ đồng so với năm 2021. Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 25 nghìn tỷ đồng so với năm 2021, với hơn 2.000 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Tổng doanh số thu nợ toàn hệ thống đạt gần 70 nghìn tỷ đồng, tăng gần 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2021.

Với kết quả trên, năm 2022, đã có hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 860,5 nghìn lao động, giúp trên 7,2 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 62,3 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân cho gần 86,7 nghìn hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính, thiết bị học tập; giúp gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho trên 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng gần 1.410 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng gần 1,6 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, gần 11,4 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp.

Đồng chí Vũ Ngọc Bình - Trưởng ban Kinh tế TƯ hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng CSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đã đề ra các nhiệm vụ trong năm 2023. Cụ thể: Triển khai tốt các chương trình tín dụng mới khi có Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp. Phấn đấu 99,5% các xã, phường thị trấn có chất lượng tín dụng đạt từ loại trung bình trở lên, trong đó có 90% số xã, phường, thị trấn xếp loại tốt. Phấn đấu 100% các chi nhánh có chất lượng hoạt động tín dụng đạt từ loại khá trở lên, trong đó ít nhất 95% chi nhánh xếp loại tốt; Phấn đấu 97% các Phòng giao dịch có chất lượng hoạt động tín dụng đạt từ khá trở lên, trong đó có 90% Phòng giao dịch xếp loại tốt.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Huỳnh Văn Thuận tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp trong 20 năm hoạt động Ngân hàng CSXH
Tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp ngân hàng Việt Nam giấy khen Vinh danh 20 năm Ngân hàng CSXH cho các cá nhân có nhiều đóng góp

Hội nghị đã tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho 4 tập thể, 9 cá nhân; tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho 8 cá nhân; tặng giấy khen Vinh danh 20 năm Ngân hàng CSXH cho 29 cá nhân.

PV