Hơn 3 năm qua kể từ ngày thành lập, Hội Doanh nhân CCB Ninh Bình đã tập hợp được các hội viên tâm huyết cùng nhau chung sức phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sự đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau của các hội viên là động lực giúp cho các doanh nghiệp CCB trụ vững trong thời kỳ khó khăn, mặc dù có hơn 3.000 doanh nghiệp trong tỉnh làm ăn thua lỗ.
Để có bước phát triển vững chắc, trước hết công tác tổ chức của Hội được chú trong, duy trì tốt số lượng và chất lượng hội viên hiện có, thường xuyên phối hợp giám sát tình hình chính trị tư tưởng hội viên, nhất là nơi có vấn đề nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai… Đặc biệt, vừa qua, Chi bộ Việt Thành thuộc Công ty xây dựng Việt Thành đã được thành lập, làm cơ sở cho việc nhân rộng thành lập các chi bộ trong các doanh nghiệp hội viên.
Năm 2015, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu phù hợp với sự phát triển của địa phương và cơ chế thị trường. Cùng với doanh thu đạt được, các doanh nghiệp hội viên đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, tạo việc làm và ổn định thu nhập cho trên 5.800 lao động địa phương.
Phát triển sản xuất kinh doanh cũng để có thêm điều kiện giúp đỡ đồng đội. Hội động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… Tổng số tiền thực hiện chương trình an sinh xã hội của Hội năm 2015 là trên 3,7 tỷ đồng để tặng 6 ngôi nhà tình nghĩa cho CCB nghèo, Mẹ VNAH, gia đình liệt sĩ, tặng hàng trăm xuất quà, phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân các xã nghèo, ủng hộ hoạt động của các tổ chức, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới… Những chi hội và cá nhân nổi bật có nhiều đóng góp như Chi hội Doanh nhân CCB TP. Ninh Bình, các đồng chí Lê Đức Toàn, Nguyễn Đăng Thành, Hoàng Văn Sựng, Vũ Trí Thức, Phạm Đức Minh, Đinh Văn Minh, Phạm Công Chất, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Toàn…
Tại Hội nghị tổng kết năm 2015 vừa qua, 18 cá nhân được TƯ Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen (1 tập thể và 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen), 1 tập thể và 13 cá nhân được Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen vì những thành tích đạt được trong năm 2015.
Bài và ảnh: Đoàn Anh Hải