Trung Tướng Nguyễn Song Phi, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó chủ tịch Hội CCBVN đến dự và chỉ đạo hội nghị
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/2006/NĐ/ CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với CCB, Hội CCB Việt Nam. Tuy nhiên sau 10 năm thực hiện, thực tiễn đã có những điều cần thiết phải điều chỉnh. Trên tinh thần nội dung mà Nghị định 157/2016/NĐ/CP đã ban hành. Thông qua hội nghị, các cán bộ Hội CCB trong cả nước sẽ hiểu rõ và nắm vững các nội dung quy đi nh, sửa đổi chi tiết. Qua đó phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp hướng dẫn và thực hiện tốt về chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi đối với Cựu chiến binh theo đúng các quy định của Nghị định đã sửa đổi.
Hội nghị đã tập trung làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ –CP. Đồng thời phân tích, trả lời các đại biểu về những nội dung của Nghị định 157/2016/NĐ/CP ngày 24/11/2016…đồng thời các đại biểu dự hội nghị đi sâu nghiên cứu, thảo luận vào các điều được sửa đổi lần này như Điều 1, Điều 9, Điều 14…
Nghị định 157/2016/NĐ/CP do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ngày 24 tháng 11 năm 2016 và có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 năm 2017.
Công Thi