Chiều ngày 12/5/2023 tại Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa (số 4, Phan Chu Trinh, tp Nha Trang, KH) đã diễn ra chương trình ký kết phối hợp công tác giữa Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn với Hội CCB tỉnh Khánh Hòa. Đồng chí Nguyễn Bá Ngọc - UV BCH TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Lê Văn Hoan- Phó Giám đốc sở đã chủ trì buổi ký kết chương trình phối hợp, tham dự buổi ký kết còn có lãnh đạo, trưởng, phó các phòng , ban 2 đơn vị.

         Tại hội nghị hai bên đã thảo luận và thông qua chương trình phối hợp công tác giữa Hội CCB tỉnh và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, hai đơn vị phối hợp thực hiện 5 nội dung gồm: Tuyên truyền, giáo dục, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; Phối hợp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; Phối hợp tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Tham gia ứng dụng khoa học và công nghệ mới vào hoạt động sản xuất, dịch vụ trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; Triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình doanh nghiệp, HTX, trang trại do CCB làm chủ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Chương trình ký kết nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy tiềm năng CCB vào công cuộc phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Động viên, hỗ trợ, tư vấn hội viên CCB thi đua phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến trên địa bàn nông thôn đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống hội viên CCB, tạo điều kiện cho hội viên CCB tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, xã hội; các chương trình kinh tế liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn sinh sống; tăng cường khối đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội CCB Khánh Hòa ngày càng vững mạnh.

                                                                                                   Xuân Gia