Vĩnh Long là vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã sản sinh ra những người con ưu tú cho đất nước, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Phó bí thư T.Ư Cục miền Nam Phan Văn Đáng, Giáo sư - Viện sĩ - Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa... Vĩnh Long nằm giữa hai sông Tiền, sông Hậu với hai cây cầu dây lớn nhất Đông Nam Á (Mỹ Thuận và Cần Thơ). Trong quá trình phát triển, Vĩnh Long đã xây dựng nên những giá trị văn hóa vật chất tinh thần to lớn. Có được một Vĩnh Long thiên thời, địa lợi, nhân hòa như ngày nay là kết quả của bao thế hệ đã đổ mồ hôi, công sức, trí tuệ và máu xương, để bảo vệ và xây dựng quê hương trường tồn và phát triển nhanh, bền vững.

Những năm gần đây, Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập kinh tế quốc tế. Tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế ngang bằng hoặc cao hơn các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, chất lượng cao; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân… Bên cạnh mục tiêu chung của từng nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ, đều xây dựng các chương trình mục tiêu phát triển để làm cơ sở tập trung triển khai thực hiện.

Với tiềm năng to lớn về tinh thần ý chí cách mạng, các thế hệ CCB Vĩnh Long phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB Vĩnh Long tham gia sôi nổi toàn diện, thi đua có hiệu quả là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tập hợp động viên hành động cách mạng của cán bộ, hội viên, tạo nên động lực thúc đẩy hoàn thành nhịệm vụ.

Năm năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh Vĩnh Long luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Hội là giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đây là nguồn động lực có tính chất quyết định cho hoạt động của Hội, nhằm thu hút hội viên thiết tha gắn bó với Hội. Từ phong trào này mà hội viên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về vượt khó thoát nghèo, các cấp Hội đã huy động 11 chương trình vay vốn với số tiền gần 226,700 tỷ đồng; trong đó, vốn nội bộ giúp nhau không tính lãi được 24,847 tỷ đồng, giúp cho 17.865 lượt hội viên mượn phát triển kinh tế gia đình, tín chấp cho 25.249 lượt hội viên vay Ngân hàng CSXH được 201,854 tỷ đồng sản xuất kinh doanh và tạo việc làm mới 50.898 lượt lao động. Từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo. Nhiều hội viên đã xây dựng được mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, mô hình kinh tế tập thể cũng phát triển mạnh, nhờ đó đã xuất hiện nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất do CCB làm chủ và hoạt động có hiệu quả, đem lại đời sống ổn định cho hội viên. Đến nay, có 11 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ, 8 HTX, 3 tổ hợp tác, 3 trang trại, 36 gia trại thu hút 855 lao động. Các cấp Hội có 1.804 CCB sản xuất kinh doanh giỏi, bình quân tăng 451 CCB/năm.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phan Thanh Hoà, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã gắn việc đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống vật chất với các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên CCB, vận động đóng góp quỹ “Mái ấm đồng đội” 215 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” và “Đền ơn đáp nghĩa” 1,332 tỷ đồng, quỹ học bổng 535 triệu đồng; ngoài ra bằng các nguồn, vận động xây dựng được 73 căn nhà tình nghĩa, 216 căn nhà đại đoàn kết, 62 căn nhà mái ấm đồng đội, xoá 1.388 căn nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên có khó khăn về nhà ở, trị giá 25,240 tỷ đồng (tăng gấp 2,74 lần so với nhiệm kỳ III). Bằng việc mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, công tác xóa đói giảm nghèo của Hội trong thời gian qua đã có những kết quả và bước tiến vượt bậc, về cơ bản trong Hội chỉ còn 4,15% số hộ hội viên nghèo, số hộ khá, hộ giàu chiếm 63,09%. Hiện có 24/107 xã, phường, thị trấn không có hộ hội viên nghèo và 64/152 cơ sở Hội không có hộ hội viên nghèo (chiếm 42,10%).

Nhận thức sâu sắc phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng, đúng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB các huyện, thành phố đã có những giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào, từ đó mang lại nhiều kết quả tốt. Từng hội viên đã phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngại khó khăn, không đầu hàng số phận, đoàn kết tương trợ để cùng nhau vượt qua đói nghèo. Các cấp Hội biết phát huy nội lực, xây dựng được mối đoàn kết tốt trong nội bộ, lấy sức mạnh của hội viên lo cho hội viên, hội viên có mức sống khá giàu, tương trợ giúp đỡ hội viên nghèo bằng cả vật chất, công sức và kinh nghiệm. Với tinh thần vượt khó vươn lên và nhờ sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau mà nhiều hội viên đã có điều kiện, có vốn sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Bài và ảnh: PHƯƠNG NGHI